επιλογή στοιχείων

Για να επιλέξετε ένα ή περισσότερα στοιχεία, όπως π.χ. επαφές, email, αρχεία, φακέλους ή φωτογραφίες, κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλογή ενός στοιχείου: Μετακινήστε τον δείκτη πάνω στο στοιχείο και μετά κάντε κλικ σε αυτό.

  • Επιλογή πολλών στοιχείων: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Command και μετά κάντε κλικ στα στοιχεία.

  • Επιλογή πολλών στοιχείων που βρίσκονται δίπλα-δίπλα: Κάντε κλικ στο πρώτο στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και μετά κάντε κλικ στο τελευταίο στοιχείο.

    Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ κοντά στο πρώτο στοιχείο, να πατήσετε παρατεταμένα με το ποντίκι ή την επιφάνεια αφής και μετά να σύρετε καλύπτοντας όλα τα στοιχεία.