γραμμή μενού

Η γραμμή μενού βρίσκεται στο επάνω μέρος της οθόνης. Περιλαμβάνει το μενού Apple , μενού εφαρμογών, μενού κατάστασης, το Spotlight, το Siri και το Κέντρο γνωστοποιήσεων.

Η γραμμή Μενού.