μεταφορά και απόθεση

Με μεταφορά και απόθεση μπορείτε να κάνετε σχεδόν οτιδήποτε στο Mac σας: μετακίνηση αρχείων και φακέλων σε νέες θέσεις, προσθήκη φωτογραφίας σε μήνυμα email ή μετακίνηση τμήματος κειμένου σε ένα έγγραφο. Επίσης, μπορείτε να μεταφέρετε στοιχεία στο Dock ή σε μια πλαϊνή στήλη παραθύρου του Finder ώστε να έχετε εύκολη πρόσβαση σε αυτά.

Για να μεταφέρετε ένα στοιχείο, επιλέξτε το και μετά πατήστε παρατεταμένα το ποντίκι ή την επιφάνεια αφής, ενώ το μεταφέρετε στη νέα του θέση. Αφήστε για να τοποθετηθεί το στοιχείο στη θέση του.