διαχειριστής

Ο διαχειριστής μπορεί να προσθέτει και να διαχειρίζεται άλλους χρήστες, να εγκαθιστά εφαρμογές και να αλλάζει τις ρυθμίσεις. Ο νέος χρήστης που δημιουργήσατε όταν διαμορφώσατε για πρώτη φορά το Mac σας είναι ο διαχειριστής.

Το Mac σας μπορεί να έχει πολλούς διαχειριστές. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέους και να μετατρέψετε τυπικούς χρήστες σε διαχειριστές.

Μη διαμορφώσετε αυτόματη είσοδο για τον διαχειριστή. Αν το κάνετε, κάποιος θα μπορούσε να κάνει απλώς επανεκκίνηση του Mac σας για να αποκτήσει πρόσβαση με προνόμια διαχειριστή. Για να διατηρήσετε το Mac σας ασφαλές, μην κάνετε κοινή χρήση των ονομάτων και των συνθηματικών διαχειριστή.