Βελτιωμένη υπαγόρευση

Μια δυνατότητα του macOS που επιτρέπει την υπαγόρευση εκτός σύνδεσης, χωρίς σύνδεση στο Διαδίκτυο. Με τη Βελτιωμένη υπαγόρευση, μπορείτε να χρησιμοποιείτε εντολές υπαγόρευσης (γνωστές και ως εκφωνούμενες εντολές) για εκτέλεση εργασιών και έλεγχο του Mac ενώ υπαγορεύετε κείμενο. Το OS X έκδ. 10.11 ή μεταγενέστερη παρέχει τη δυνατότητα χρήσης μιας φράσης λέξεων-κλειδιών υπαγόρευσης που επιτρέπει τη χρήση εντολών υπαγόρευσης ακόμη κι όταν δεν υπαγορεύετε κείμενο.

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη Βελτιωμένη υπαγόρευση και όταν προσθέτετε γλώσσες για χρήση με τη Βελτιωμένη υπαγόρευση, το macOS θα πραγματοποιήσει λήψη πρόσθετου λογισμικού που επιτρέπει τη χρήση της Υπαγόρευσης εκτός σύνδεσης. Ο ελεύθερος χώρος δίσκου που απαιτείται για τη λήψη αυτού του λογισμικού διαφέρει ανάλογα με τη γλώσσα. Μετά τη λήψη του πρόσθετου λογισμικού, μπορείτε να υπαγορεύετε ακόμη κι όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση στο Διαδίκτυο.