ψευδώνυμα εφαρμογών, αρχείων και φακέλων

Μια συντόμευση για μια εφαρμογή, ένα αρχείο ή έναν φάκελο είναι ένα μικρό αρχείο που οδηγεί στο πραγματικό στοιχείο. Όταν δημιουργείτε μια συντόμευση για ένα στοιχείο, το αρχικό στοιχείο δεν μετακινείται. Όταν ανοίγετε μια συντόμευση, ανοίγει το αρχικό στοιχείο. Αν μετακινήσετε ή μετονομάσετε το αρχικό στοιχείο, η συντόμευση θα εξακολουθεί να ανοίγει σωστά το στοιχείο αυτό.

Τα στοιχεία στο Dock είναι συντομεύσεις. Τα στοιχεία που προσθέτετε στην πλαϊνή στήλη του Finder είναι επίσης συντομεύσεις.