φάκελος «Βιβλιοθήκη»

Αυτός ο φάκελος περιέχει γραμματοσειρές, πρόσθετα Διαδικτύου και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται από εφαρμογές διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες του Mac σας. Μη χρησιμοποιείτε αυτόν τον φάκελο για να αποθηκεύετε τα αρχεία και τους φακέλους που δημιουργείτε. Χρησιμοποιήστε τον φάκελο «Έγγραφα».

Ο φάκελος «Βιβλιοθήκη» είναι κρυφός. Αν χρειαστεί να τον ανοίξετε για κάποιον λόγο, κάντε κλικ στο γραφείο εργασίας για να βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στο Finder, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Option και μετά επιλέξτε «Μετάβαση» > «Βιβλιοθήκη».

Για να εμφανίζεται πάντα ο φάκελος «Βιβλιοθήκη», επιλέξτε «Μετάβαση» > «Αφετηρία» και μετά επιλέξτε «Προβολή» > «Εμφάνιση επιλογών προβολής». Στη λίστα επιλογών, επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Εμφάνιση του φακέλου Βιβλιοθήκης».