σύνδεση με Apple ID

Αν χρησιμοποιείτε το iCloud για να αποθηκεύετε και να έχετε πρόσβαση σε email, φωτογραφίες και έγγραφα, ή για να χρησιμοποιείτε την Εύρεση ή άλλες υπηρεσίες, πρέπει να συνδεθείτε στη συσκευή σας με το Apple ID σας.

Αν είχατε αγοράσει κάποια στιγμή κάτι από το iTunes Store, το App Store, την εφαρμογή Apple TV ή το Book Store, τότε έχετε ήδη Apple ID. Εάν δεν θυμάστε το Apple ID σας, ή εάν γνωρίζετε ότι δεν διαθέτετε ένα, αγγίξτε έναν από τους συνδέσμους κάτω από τα πεδία σύνδεσης στο iCloud για να δημιουργήσετε ένα Apple ID ή να ανακτήσετε το Apple ID ή το συνθηματικό σας.

Κάντε ένα από τα εξής για να συνδεθείτε:

  • Σε Mac: Επιλέξτε το μενού Apple  > «Προτιμήσεις συστήματος» και μετά κάντε κλικ στη «Σύνδεση» και ακολουθήστε τις οδηγίες.

  • Σε iPhone ή iPad: Στην οθόνη Αφετηρίας, αγγίξτε «Ρυθμίσεις» και έπειτα αγγίξτε «iCloud».

  • Στον Ιστό: Μεταβείτε στον ιστότοπο iCloud.com.

  • Σε έναν υπολογιστή με Windows: Σε Windows 7 ή μεταγενέστερη έκδοση, κάντε κλικ στην εφαρμογή iCloud ή στην παράθεση στην οθόνη «Έναρξη» ή επιλέξτε iCloud στο μενού «Έναρξη».

Αν ξεχάσετε το Apple ID ή το συνθηματικό σας, μπορείτε να το επαναφέρετε μέσω του ιστότοπου Apple ID.

Αν δεν μπορείτε να ανοίξετε μια παρουσίαση που κάποιο άλλο άτομο έχει μοιραστεί μαζί σας, πιθανόν ή διεύθυνση email ή ο αριθμός τηλεφώνου που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσκλησή σας να μην σχετίζονται με το Apple ID σας. Συνδεθείτε με το Apple ID σας και μετά ακολουθήστε τις οδηγίες για επαλήθευση της διεύθυνσης email ή του αριθμού τηλεφώνου σας και συσχέτισή τους με το Apple ID σας. Κατόπιν, συνδεθείτε χρησιμοποιώντας την κύρια διεύθυνση email ή τον κύριο αριθμό τηλεφώνου που σχετίζεται με το Apple ID σας.

Σημείωση: Εάν δεν επιθυμείτε να συσχετίσετε μια άλλη διεύθυνση email με το Apple ID σας, μπορείτε να ζητήσετε από τον κάτοχο της κοινόχρηστης παρουσίασης να σας προσκαλέσει ξανά χρησιμοποιώντας μια διεύθυνση email ή έναν αριθμό τηλεφώνου που έχει ήδη συσχετιστεί με το Apple ID σας.