διαχειριστής παρουσιάσεων

Με τον διαχειριστή παρουσιάσεων δημιουργείτε, ανοίγετε και διαχειρίζεστε τις παρουσιάσεις σας. Αυτόν βλέπετε όταν ανοίγετε το Keynote και δεν είναι ανοιχτή κάποια παρουσίαση και όταν ανοίγετε την εφαρμογή «Αρχεία».

Ο διαχειριστής παρουσιάσεων.

Για να μεταβείτε στον διαχειριστή παρουσιάσεων ενώ είναι ανοιχτή μια παρουσίαση, αγγίξτε «Παρουσιάσεις» στην πάνω αριστερή γωνία του Keynote.