Έναρξη Siri

Απλώς πείτε «Hey Siri» ή:

  • iPhone X και μεταγενέστερα μοντέλα: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλευρικό κουμπί και έπειτα πείτε αυτό που θέλετε.

  • Άλλα μοντέλα: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Αφετηρίας και έπειτα πείτε αυτό που θέλετε.