Μοντέλα που υποστηρίζουν τη Διπλή SIM

Τα ακόλουθα μοντέλα υποστηρίζουν τη Διπλή SIM με υποδοχές eSIM και nano-SIM (iOS 12,1 ή μεταγενέστερη έκδοση, εκτός από την ηπειρωτική Κίνα):

  • iPhone XS Max

  • iPhone XS

  • iPhone XR