Μοντέλα ανθεκτικά στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη

Μοντέλα με δείκτη ανθεκτικότητας IP68 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529 (μέγιστο βάθος 2 μέτρα έως και 30 λεπτά):

  • iPhone XS Max

  • iPhone XS

Μοντέλα με δείκτη ανθεκτικότητας IP67 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529 (μέγιστο βάθος 1 μέτρο έως και 30 λεπτά):

  • iPhone XR

  • iPhone X

  • iPhone 8 Plus

  • iPhone 8

  • iPhone 7 Plus

  • iPhone 7