Μορφή APFS

Το σύστημα Apple File System (APFS), το προεπιλεγμένο σύστημα αρχείων των υπολογιστών Mac με δίσκους στερεάς κατάστασης, διαθέτει ισχυρή κρυπτογράφηση, κοινή χρήση χώρου, στιγμιότυπα, γρήγορη αλλαγή μεγέθους καταλόγων και βελτιωμένα θεμελιώδη στοιχεία συστήματος αρχείων. Αν και το APFS είναι βελτιστοποιημένο για την αποθήκευση Flash/SSD που χρησιμοποιείται σε πρόσφατους υπολογιστές Mac, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε παλαιότερα συστήματα με παραδοσιακές μονάδες σκληρών δίσκων (HDD) και εξωτερική, απευθείας προσαρτημένη αποθήκευση. Το macOS High Sierra υποστηρίζει APFS για εκκινήσιμους τόμους και τόμους δεδομένων.

Το σύστημα αρχείων APFS εκχωρεί χώρο στον δίσκο κατ’ απαίτηση. Όταν ένας περιέκτης APFS (διαμέρισμα) διαθέτει πολλούς τόμους, γίνεται κοινή χρηση του ελεύθερου χώρου του περιέκτη και μπορεί να εκχωρηθεί σε οποιοδήποτε μεμονωμένο τόμο ανάλογα με το τι χρειάζεται. Κάθε τόμος χρησιμοποιεί μόνο ένα μέρος του περιέκτη επομένως ο ελεύθερος χώρος είναι το συνολικό μέγεθος του περιέκτη, μείον το μέγεθος όλων των τόμων του περιέκτη.

Για να μάθετε περισσότερα για το APFS, δείτε την ενότητα Πληροφορίες για το Apple File System.