Μορφή Mac OS Extended

Το σύστημα αρχείων μορφής Mac OS Extended (Journaled) είναι το προεπιλεγμένο σύστημα αρχείων για macOS και προγενέστερες εκδόσεις. Χρησιμοποιεί μια τεχνική ημερολογίου για την προστασία της ακεραιότητας ενός ιεραρχικού συστήματος αρχείων και παρέχει επιλογή κρυπτογράφησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για προστασία των δεδομένων στον δίσκο.

Στο macOS High Sierra, αντικαταστάθηκε από το σύστημα Apple File System (APFS), το προεπιλεγμένο σύστημα αρχείων για υπολογιστές Mac με δίσκους στερεάς κατάστασης.