διαχείριση φορητών συσκευών (MDM)

Μια υπηρεσία που σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε εξ αποστάσεως εγγεγραμμένες συσκευές. Μετά την εγγραφή μιας συσκευής, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λύση MDM μέσω του δικτύου για διαμόρφωση ρυθμίσεων και εκτέλεση άλλων εργασιών στη συσκευή χωρίς αλληλεπίδραση του χρήστη. Η διαχείριση φορητών συσκευών υποστηρίζεται σε υπολογιστές Mac με OS X 10.7 ή μεταγενέστερη έκδοση, σε συσκευές iOS με iOS 5 ή μεταγενέστερη έκδοση, και σε Apple TV με tvOS 10.2 ή μεταγενέστερη έκδοση.

Για να ενεργοποιηθεί η διαχείριση, οι συσκευές πρέπει να εγγραφούν σε μια λύση MDM με χρήση ενός προφίλ διαμόρφωσης εγγραφής, και η διαδικασία αυτή μπορεί να ολοκληρωθεί απευθείας από τον χρήστη. Για συσκευές που ανήκουν στην εταιρεία, η εγγραφή στη λύση MDM μπορεί να αυτοματοποιηθεί με χρήση του Apple School Manager ή του Apple Business Manager. Όταν ένας διαχειριστής ενεργοποιεί μια πολιτική, επιλογή ή εντολή MDM, η συσκευή λαμβάνει γνωστοποίηση αυτής της ενέργειας μέσω της υπηρεσίας γνωστοποιήσεων ώθησης της Apple (APNs). Με μια σύνδεση δικτύου, οι συσκευές μπορούν να λάβουν εντολές APNs οπουδήποτε στον κόσμο.

Η λύση MDM σάς δίνει επίσης τη δυνατότητα διανομής, διαχείρισης και ρύθμισης παραμέτρων εφαρμογών και βιβλίων που έχουν αγοραστεί μέσω του Apple School Manager, του Apple Business Manager ή έχουν αναπτυχθεί ενδοεταιρικά.

Για να μάθετε περισσότερα για αναπτύξεις συσκευών Apple μεγάλης κλίμακας, ανατρέξτε στις ενότητες Αναφορά ανάπτυξης για iPhone και iPad και Αναφορά ανάπτυξης για Mac.