Κοινόχρηστο iPad

Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Κοινόχρηστο iPad για να επιτρέψετε σε πολλούς μαθητές να χρησιμοποιούν το ίδιο iPad σε μια τάξη. Με αυτόν τον τρόπο, οι εμπειρίες εκμάθησης μπορεί να είναι εξατομικευμένες παρόλο που οι συσκευές είναι κοινόχρηστες. Εξοικονομείται χρόνος και οι μεταβάσεις από τάξη σε τάξη απλοποιούνται σε μεγάλο βαθμό. Οι μαθητές μπορούν εύκολα να συνεχίσουν από το σημείο που έχουν σταματήσει και οι εργασίες τους αποθηκεύονται αυτόματα. Κατά τη χρήση με την Τάξη, η έξυπνη αποθήκευση στην cache βοηθά στην επιτάχυνση των συνδέσεων μαθητών από μαθητές που επιστρέφουν σε ένα iPad που είχαν χρησιμοποιήσει κατά το παρελθόν.

Aνατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση Κοινόχρηστου iPad στις Ρυθμίσεις διαχείρισης φορητών συσκευών για διαχειριστές Πληροφορικής.