δυνατό κλικ

Σε Mac με επιφάνεια αφής Force Touch, μπορείτε να κάνετε δυνατό κλικ (πατήστε δυνατά στην επιφάνεια αφής μέχρι να αισθανθείτε ένα βαθύτερο κλικ) σε ένα στοιχείο για να εκτελεστεί μια ενέργεια. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε δυνατό κλικ σε ένα αρχείο στο Finder για να δείτε προεπισκόπησή του ή να κάνετε δυνατό κλικ σε μια λέξη σε μια ιστοσελίδα ή εφαρμογή για να αναζητηθεί ο ορισμός της και άλλες πληροφορίες για τη λέξη.