Αναπαραγωγή ήχου υψηλών ρυθμών δειγματοληψίας σε Mac

Ο υλικός μετατροπέας ψηφιακού-σε-αναλογικό σήμα (DAC) που είναι ενσωματωμένος σε συμβατούς υπολογιστές Mac υποστηρίζει ρυθμούς δειγματοληψίας έως και 96 kHz.

Οι συμβατοί υπολογιστές Mac διαθέτουν ενσωματωμένο υλικό DAC υψηλής ποιότητας που μπορεί να μετατρέπει ψηφιακό ήχο έως 96 kHz σε αναλογικό. Μπορείτε να συνδέσετε αναλογικές συσκευές, όπως ακουστικά ή ηχεία, απευθείας στην υποδοχή ακουστικών στο Mac και να απολαμβάνετε ήχο σε πλήρη ανάλυση, χωρίς να απαιτείται εξωτερικός μετατροπέας DAC. 

Για να ορίσετε τον ρυθμό δειγματοληψίας της υποδοχής ακουστικών, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Διαμόρφωση MIDI ήχου, την οποία θα βρείτε στον φάκελο «Βοηθήματα» του φακέλου «Εφαρμογές». Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τη συσκευή στην υποδοχή ακουστικών. Στην πλαϊνή στήλη της εφαρμογής Διαμόρφωση MIDI ήχου, επιλέξτε «Εξωτερικά ακουστικά» και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν ρυθμό δειγματοληψίας από το αναδυόμενο μενού «Μορφή». Για ιδανική ποιότητα, φροντίστε ο ρυθμός δειγματοληψίας της υποδοχής ακουστικών να αντιστοιχεί στον ρυθμό δειγματοληψίας του υλικού προέλευσης.

Συμβατοί υπολογιστές Mac

Οι ακόλουθοι υπολογιστές Mac διαθέτουν ενσωματωμένο μετατροπέα ψηφιακού σήματος σε αναλογικό:

  • iMac που κυκλοφόρησαν το 2023
  • MacBook Air που κυκλοφόρησαν το 2022 ή αργότερα
  • MacBook Pro που κυκλοφόρησαν το 2021 ή αργότερα
  • Mac mini που κυκλοφόρησε το 2023
  • Mac Studio που κυκλοφόρησαν το 2022 ή αργότερα
  • Mac Pro που κυκλοφόρησαν το 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης: