Χρήση του AssistiveTouch στο Apple Watch

Με το AssistiveTouch μπορείτε να χρησιμοποιείτε χειρονομίες για να πλοηγείστε και να χρησιμοποιείτε το Apple Watch.

Τι χρειάζεστε

Το AssistiveTouch είναι συμβατό με το Apple Watch Series 4 και νεότερα μοντέλα, με το Apple Watch SE (1ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα και με το Apple Watch Ultra. Βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση του watchOS.

Πώς να ενεργοποιήσετε το AssistiveTouch στο Apple Watch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις στο Apple Watch σας. 
 2. Αγγίξτε «Προσβασιμότητα» και στη συνέχεια αγγίξτε «AssistiveTouch».
 3. Αγγίξτε «AssistiveTouch» για να το ενεργοποιήσετε και στη συνέχεια αγγίξτε «ΟΚ» για επιβεβαίωση. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε «Δοκιμή» για να δείτε μια οπτική παρουσίαση.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Siri στο Apple Watch σας για να ενεργοποιήσετε το AssistiveTouch. Ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone σας, για να ενεργοποιήσετε και να προσαρμόσετε όλες τις δυνατότητες του AssistiveTouch.

Πλοήγηση στο Apple Watch με χειρονομίες

Όταν σηκώνετε τον καρπό σας, εμφανίζεται ένας μπλε δακτύλιος γύρω από την οθόνη του Apple Watch που υποδεικνύει ότι το AssistiveTouch είναι ενεργοποιημένο. Για να ενεργοποιήσετε το AssistiveTouch, σφίξτε τη γροθιά σας γρήγορα δύο φορές. Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα του συγκεκριμένου οπτικού σήματος στην Προσβασιμότητα > AssistiveTouch > Χρώμα. Εναλλακτικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το οπτικό σήμα μεταβαίνοντας στην Προσβασιμότητα > AssistiveTouch > Χειρονομίες > Χειρονομία ενεργοποίησης.

Αφού ενεργοποιήσετε το AssistiveTouch, εμφανίζεται ένας δακτύλιος εστίασης γύρω από το πρώτο στοιχείο στην οθόνη σας. Ο δακτύλιος εστίασης υποδεικνύει ότι μπορείτε να πατήσετε το στοιχείο μέσω του AssistiveTouch.

Με τις προεπιλεγμένες ενέργειες, μπορείτε να πλοηγείστε στο Apple Watch χρησιμοποιώντας τις εξής χειρονομίες:

 • Μετακίνηση στο επόμενο στοιχείο: Σύγκλιση (ακουμπήστε τον δείκτη στον αντίχειρα).
 • Μετακίνηση ένα στοιχείο πίσω: Διπλή σύγκλιση (ακουμπήστε τον δείκτη στον αντίχειρα δύο φορές γρήγορα).
 • Πάτημα στοιχείου: Σφίξιμο (κλείστε την παλάμη σχηματίζοντας γροθιά).
 • Εμφάνιση του μενού ενεργειών: Διπλό σφίξιμο (κλείστε την παλάμη σχηματίζοντας γροθιά δύο φορές γρήγορα). Από το μενού ενεργειών μπορείτε να εκτελείτε διάφορες ενέργειες μέσω του AssistiveTouch, όπως κύλιση, πάτημα του Digital Crown και άλλα.

Πώς να προσαρμόσετε τις χειρονομίες του AssistiveTouch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις στο Apple Watch ή την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone.
 2. Αγγίξτε Προσβασιμότητα > AssistiveTouch > Χειρονομίες.
 3. Αγγίξτε μια χειρονομία και στη συνέχεια επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε να εκτελείται όταν κάνετε τη συγκεκριμένη χειρονομία.

Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τη χειρονομία που ενεργοποιεί το AssistiveTouch. Μεταβείτε στην Προσβασιμότητα > AssistiveTouch > Χειρονομίες > Χειρονομία ενεργοποίησης.

Χρήση Χειροκίνητης σάρωσης ή Αυτόματης σάρωσης

Αν έχετε ενεργοποιήσει τη Χειροκίνητη σάρωση στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > AssistiveTouch > Στιλ σάρωσης, χρησιμοποιήστε χειρονομίες για να ελέγχετε πότε το AssistiveTouch πραγματοποιεί μετακίνηση στο επόμενο στοιχείο στην οθόνη και πότε πατιέται ένα στοιχείο.

Αν έχετε ενεργοποιήσει την Αυτόματη σάρωση, το Apple Watch μετακινείται αυτόματα μεταξύ των στοιχείων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω προεπιλεγμένες χειρονομίες με την Αυτόματη Σάρωση:

 • Εμφάνιση του μενού ενεργειών: Σύγκλιση
 • Αντίστροφη κατεύθυνση: Διπλή σύγκλιση
 • Αν κάνετε σφίξιμο ή διπλό σφίξιμο κατά τη χρήση της Αυτόματης σάρωσης, θα εκτελεστεί η ενέργεια που έχετε αντιστοιχίσει σε αυτές τις χειρονομίες.

Χρήση της λειτουργίας Επιβεβαίωση με AssistiveTouch

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AssistiveTouch για να εκτελέσετε διπλό κλικ στο πλευρικό κουμπί του Apple Watch, όταν θέλετε, για παράδειγμα, να επιβεβαιώσετε μια πληρωμή μέσω Apple Pay ή να ξεκλειδώσετε το Mac σας.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις στο Apple Watch σας.
 2. Αγγίξτε Προσβασιμότητα > AssistiveTouch.
 3. Αγγίξτε «Επιβεβαίωση με AssistiveTouch» και κατόπιν «Συνέχεια».
 4. Κάντε διπλό κλικ στο πλευρικό κουμπί και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό σας.
 5. Κάντε ξανά διπλό κλικ στο πλευρικό κουμπί για επιβεβαίωση.

Αφού ενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, μπορείτε να επιβεβαιώνετε πληρωμές μέσω Apple Pay χρησιμοποιώντας το μενού ενεργειών ή να ξεκλειδώνετε το Mac σας με διπλό σφίξιμο.

Πλοήγηση στο Apple Watch με τον δείκτη κίνησης

Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε το AssistiveTouch είναι με τον δείκτη κίνησης. Ο δείκτης κίνησης εμφανίζεται ως εικονίδιο κύκλου στην οθόνη του Apple Watch και μπορείτε να ελέγχετε την κίνησή του γέρνοντας το Apple Watch. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον δείκτη κίνησης κουνώντας τον καρπό σας ή χρησιμοποιώντας το μενού ενεργειών.

Πώς να ενεργοποιήσετε τον δείκτη κίνησης κουνώντας τον καρπό σας

 1. Αγγίξτε Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > AssistiveTouch > Δείκτης κίνησης > Έλεγχος παραμονής.
 2. Πατήστε «Ανακίνηση για έναρξη» για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
 3. Σηκώστε το Apple Watch και κουνήστε τον καρπό σας ώστε να εμφανιστεί ο δείκτης κίνησης.

Πώς να ενεργοποιήσετε τον δείκτη κίνησης χρησιμοποιώντας το μενού ενεργειών

 1. Εμφανίστε το μενού ενεργειών χρησιμοποιώντας τη σχετική χειρονομία. Η προεπιλεγμένη χειρονομία είναι το διπλό σφίξιμο.
 2. Μετακινηθείτε προς τα εμπρός στο μενού ενεργειών χρησιμοποιώντας την προεπιλεγμένη χειρονομία σύγκλισης μέχρι να επιλεγεί το στοιχείο «Αλληλεπίδραση» και στη συνέχεια αγγίξτε το σφίγγοντας τη γροθιά σας.
 3. Αγγίξτε «Δείκτης κίνησης».

Όταν μετακινείτε τον δείκτη κίνησης και ο δείκτης καταδεικνύει ένα στοιχείο, μπορείτε να πατήσετε το στοιχείο χρησιμοποιώντας μια χειρονομία. Εναλλακτικά, μπορείτε να αφήσετε τον δείκτη κίνησης να επιλέξει το στοιχείο αυτόματα μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τον δείκτη κίνησης ώστε να εμφανίζει το μενού ενεργειών όταν επιλέγει ένα στοιχείο στην οθόνη.

Ο δείκτης κίνησης μπορεί να σας βοηθήσει να σαρώσετε την οθόνη με τα ενεργά άκρα του Apple Watch. Όταν τοποθετείτε τον δείκτη κίνησης κοντά σε ένα άκρο της οθόνης, εκτελείται σάρωση προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Μπορείτε να προσαρμόσετε τα ενεργά άκρα στην Προσβασιμότητα > AssistiveTouch > Δείκτης κίνησης.

Χρήση του μενού ενεργειών του AssistiveTouch

Το μενού ενεργειών είναι μια λίστα με στοιχεία τα οποία μπορείτε να πατάτε για να εκτελείτε ενέργειες σε όλες τις περιοχές του Apple Watch. Το μενού ενεργειών λαμβάνει υπόψη το περιβάλλον, επομένως αλλάζει για να εμφανίζει σχετικές ενέργειες με βάση τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το Apple Watch.

Για να χρησιμοποιήσετε το μενού ενεργειών, εκτελέστε τη σχετική χειρονομία (η προεπιλεγμένη χειρονομία είναι το διπλό σφίξιμο). Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε χειρονομίες για να μετακινηθείτε εμπρός ή πίσω στη λίστα με τα στοιχεία και για να πατήσετε κάποιο στοιχείο.

Για να προσαρμόσετε το μενού ενεργειών του AssistiveTouch, αγγίξτε Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > AssistiveTouch > Προσαρμογή μενού. Στη συνέχεια, έχετε τις εξής επιλογές:

 • Αγγίξτε «Προσθήκη ενέργειας» στην ενότητα «Αγαπημένα» και στη συνέχεια πατήστε μια ενέργεια που θέλετε να εμφανίζεται στο μενού ενεργειών μαζί με τα προεπιλεγμένα στοιχεία
 • Επιλέξτε πού θέλετε να εμφανίζεται το μενού ενεργειών
 • Ενεργοποιήστε το μενού ενεργειών μεγαλύτερου μεγέθους

Χρήση Αυτόματης κύλισης στο μενού ενεργειών

Με την Αυτόματη κύλιση μπορείτε να χρησιμοποιείτε χειρονομίες για να εκτελείτε ενέργειες, όπως περιστροφή του Digital Crown ή σάρωση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη του ρολογιού σας.

 1. Εμφανίστε το μενού ενεργειών χρησιμοποιώντας τη σχετική χειρονομία. Η προεπιλεγμένη χειρονομία είναι το διπλό σφίξιμο.
 2. Μετακινηθείτε προς τα εμπρός στο μενού ενεργειών χρησιμοποιώντας την προεπιλεγμένη χειρονομία σύγκλισης μέχρι να επιλεγεί το στοιχείο «Αυτόματη κύλιση» και στη συνέχεια αγγίξτε το σφίγγοντας τη γροθιά σας.
 3. Χρησιμοποιήστε τη χειρονομία σύγκλισης για να μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών Αυτόματης κύλισης και στη συνέχεια σφίξτε τη γροθιά σας για να επιλέξετε μία.

Οι ενέργειες της Αυτόματης κύλισης λαμβάνουν υπόψη το περιβάλλον και προσαρμόζονται στο περιεχόμενο της οθόνης σας. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε το Digital Crown κατά τη χρήση μιας εφαρμογής ήχου, θα αυξηθεί η ένταση του ήχου. Κατά τη χρήση της λειτουργίας Αυτόματη κύλιση, εμφανίζονται σχετικές βοηθητικές οδηγίες στην οθόνη.

Χρήση γρήγορων ενεργειών κατά τη λήψη ειδοποιήσεων

Με τις γρήγορες ενέργειες μπορείτε να ανταποκρίνεστε αν εμφανιστεί μια ειδοποίηση στο Apple Watch. Για παράδειγμα, στην περίπτωση μιας εισερχόμενης κλήσης, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση που θα σας ενημερώνει ότι μπορείτε να απαντήσετε με διπλό σφίξιμο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε γρήγορες ενέργειες για την αναβολή μιας ειδοποίησης ή τη διακοπή ενός χρονομέτρου. Για να απορρίψετε μια γρήγορη ενέργεια, εκτελέστε τη χειρονομία διπλής σύγκλισης.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις γρήγορες ενέργειες, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > AssistiveTouch > Χειρονομίες > Γρήγορες ενέργειες.

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: