Βρείτε τον σειριακό αριθμό του Πακέτου μπαταρίας MagSafe

Μάθετε πώς μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό του Πακέτου μπαταρίας MagSafe. 

Κοιτάξτε στο Πακέτο μπαταρίας MagSafe

Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται κάτω από τον μαγνητικό δακτύλιο. 

Κοιτάξτε στις Ρυθμίσεις

  1. Συνδέστε το Πακέτο μπαταρίας MagSafe στο πίσω μέρος του μοντέλου iPhone το οποίο είναι συμβατό με την τεχνολογία MagSafe. 
  2. Στο iPhone, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληροφορίες > Πακέτο μπαταρίας MagSafe.
Ημερομηνία δημοσίευσης: