Διαμόρφωση συμπεριφοράς SMB Multichannel

Στο macOS Big Sur 11.3 και μεταγενέστερες εκδόσεις, το SMB Multichannel είναι ενεργοποιημένο με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που είναι ιδανικές για τους περισσότερους οργανισμούς και χρήστες, αλλά οι χρήστες μπορούν να κάνουν αλλαγές, όπως απαιτείται.

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε διαχειριστές δικτύων.

Το SMB Multichannel επιτρέπει στο macOS να πραγματοποιήσει περισσότερες από μία συνδέσεις σε διακομιστή SMB, να αυξήσει τις ταχύτητες μεταφοράς και να παρέχει πλεονασμό. Ο διακομιστής πρέπει να υποστηρίζει SMB Multichannel για χρήση με οποιαδήποτε απ’ αυτές τις δυνατότητες.

Για να ενεργοποιηθεί ο πλεονασμός, πρέπει να ενεργοποιήσετε περισσότερες από μία συνδέσεις δικτύου που επιτρέπουν συνδεσιμότητα στον διακομιστή SMB. Όταν ενεργοποιηθεί το SMB Multichannel, και υπάρχουν πάνω από ένα δίκτυα διαθέσιμα, το macOS προτιμά το δίκτυο που κοινοποιείται ως το ταχύτερο. Προκειμένο το macOS να χρησιμοποιήσει πολλαπλές συνδέσεις ταυτοχρόνως για ταχύτερες μεταφορές, οι διεπαφές πρέπει να έχουν ενεργοποιημένες ίδιες ταχύτητες.

Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε πλήρως την υποστήριξη SMB Multichannel στο macOS, προσθέστε την παρακάτω γραμμή στο αρχείο /etc/nsmb.conf:

mc_on=no

Ορισμένα δίκτυα Wi-Fi κοινοποιούν υψηλότερες ταχύτητες από το συνδεδεμένο ενσύρματο δίκτυο. Αν θέλετε να αφήσετε το SMB Multichannel ενεργοποιημένο και να χρησιμοποιήσετε το Wi-Fi μόνο ως εναλλακτική λύση πλεονασμού, διότι προτιμάτε τις ενσύρματες συνδέσεις, προσθέστε την παρακάτω γραμμή στο αρχείο /etc/nsmb.conf:

mc_prefer_wired=yes

Το αρχείο /etc/nsmb.conf δεν υπάρχει από προεπιλογή. Για να δημιουργήσετε ένα και να κάνετε και τις δύο παραπάνω αλλαγές, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές τερματικού:

echo "[default]" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf

echo "mc_on=no" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf

echo "mc_prefer_wired=yes" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf

Για να επιστρέψετε στις παραπάνω αλλαγές, μπορείτε να διαγράψετε με ασφάλεια το αρχείο /etc/nsmb.conf.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές SMB Multichannel που υποστηρίζονται από το ενεργό δίκτυο, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή Terminal:

smbutil multichannel

Ημερομηνία δημοσίευσης: