Επαλήθευση τομέων στο Apple Business Manager και στο Apple School Manager

Μάθετε για τις ενημερωμένες απαιτήσεις σχετικά με την επαλήθευση τομέων στο Apple Business Manager και στο Apple School Manager.

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε διαχειριστές δικτύων.

Η Apple απαιτεί οι οργανισμοί να επαληθεύουν όλους τους υπάρχοντες μη επαληθευμένους και νέους τομείς που συσχετίζονται με το Apple Business Manager και το Apple School Manager. Αυτό πρέπει να το κάνετε πριν από τη δημιουργία διαχειριζόμενων Apple ID.

Στις 8 Δεκεμβρίου 2021, όλοι οι μη επαληθευμένοι τομείς καταργήθηκαν από τους οργανισμούς του Apple Business Manager και του Apple School Manager. Τα διαχειριζόμενα Apple ID στους μη επαληθευμένους τομείς θα μετεγκατασταθούν στον δεσμευμένο τομέα. Οι τελικοί χρήστες δεν θα ειδοποιηθούν για αυτήν την αλλαγή. Όλοι οι ρόλοι και τα προνόμια θα παραμείνουν ανέπαφα, συμπεριλαμβανομένων του συνθηματικού λογαριασμού και της συσχετισμένης διεύθυνσης email. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε τον τομέα example.com και δεν τον επαληθεύσετε πριν τον Δεκέμβριο, τα διαχειριζόμενα Apple ID θα μετονομαστούν από person@example.com σε person@examplecom.appleid.com αυτόματα.

Οι διαχειριστές δεν θα επηρεαστούν.

Προς αποφυγή τυχόν διακοπής, επαληθεύστε τον τομέα σας τώρα ή μεταφέρετε τα διαχειριζόμενα Apple ID σας σε έναν επαληθευμένο τομέα ή στον δεσμευμένο τομέα.


Προβολή τομέων

Για να ελέγξετε αν πρέπει να επαληθεύσετε τον τομέα σας, συνδεθείτε στο Apple Business Manager ή στο Apple School Manager και μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί. Οι τομείς με έναν πράσινο κύκλο στα αριστερά του ονόματος είναι επαληθευμένοι. Οι τομείς με έναν κίτρινο κύκλο πρέπει να επαληθευτούν.

Προβολή τομέων στην καρτέλα «Ρυθμίσεις οργανισμού» των ρυθμίσεων του Apple Business Manager

Επαληθεύστε τους υπάρχοντες τομείς στο Apple Business Manager.

Επαληθεύστε τους υπάρχοντες τομείς στο Apple School Manager.


Αφαίρεση τομέα

Για να αφαιρέσετε έναν τομέα που δεν μπορείτε να επαληθεύσετε ή που δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε, συνδεθείτε στο Apple Business Manager ή στο Apple School Manager και μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί. Κάντε κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία» δίπλα από τους «Τομείς» και μετά κάντε κλικ στην επιλογή «Αφαίρεση». Εάν υπάρχουν διαχειριζόμενα Apple ID στον μη επαληθευμένο ή μη χρησιμοποιούμενο τομέα, κάντε κλικ στην επιλογή «Ενημέρωση ονόματος τομέα» για να μετακινήσετε το διαχειριζόμενο Apple ID σε έναν επαληθευμένο ή δεσμευμένο τομέα. Θα πρέπει να ειδοποιήσετε αυτούς τους χρήστες ότι θα τους ζητηθεί να χρησιμοποιήσουν το ενημερωμένο διαχειριζόμενο Apple ID την επόμενη φορά που θα συνδεθούν.


Επαληθευμένοι τομείς

Ορισμένες δυνατότητες απαιτούν επαληθευμένους τομείς, όπως μεταξύ άλλων η ενσωμάτωση του Apple School Manager με το σύστημα πληροφόρησης μαθητών (SIS), η εισαγωγή χρηστών με το πρωτόκολλο SFTP (Secure File Transfer Protocol) ή η ενεργοποίηση του συνενωμένου ελέγχου ταυτότητας. Εάν θέλετε να χρησιμοποιείτε αυτές τις δυνατότητες, πρέπει να χρησιμοποιείτε έναν επαληθευμένο τομέα.

Η επαλήθευση ενός τομέα ανώτερου επιπέδου δεν επαληθεύει τους υποτομείς. Για παράδειγμα, η επαλήθευση του τομέα example.com δεν θα επαληθεύσει τον υποτομέα appleid.example.com. Θα πρέπει να επαληθεύσετε τον υποτομέα appleid.example.com ανεξάρτητα.

Δεσμευμένος τομέας

Ένας δεσμευμένος τομέας είναι ένας τομέας που παρέχεται από την Apple. Μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε χωρίς πρόσθετη επαλήθευση. Βασίζεται στον ιστότοπο που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας στο Apple Business Manager. Για παράδειγμα, εάν κάνατε εγγραφή χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο www.example.com, το όνομα του δεσμευμένου τομέα θα είναι example.appleid.com. Εάν πολλαπλοί οργανισμοί χρησιμοποιούν τον ίδιο τομέα, προστίθεται ένας αυξητικός αριθμός στο όνομα, όπως example2.appleid.com. Ο δεσμευμένος τομέας δημιουργείται αυτόματα και δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή η κατάργησή του.

Εάν δεν επαληθεύσετε τον τομέα σας

Εάν δεν επαληθεύσετε τον τομέα σας, οι συνεδρίες κοινόχρηστου iPad και iCloud θα αποσυνδεθούν και τα διαχειριζόμενα Apple ID στον συγκεκριμένο τομέα θα μεταφερθούν στον δεσμευμένο τομέα. Οι τελικοί χρήστες δεν ειδοποιούνται για αυτήν την αλλαγή και είναι δική σας ευθύνη να τους ενημερώσετε.


Πολλαπλοί οργανισμοί

Πολλαπλοί οργανισμοί μπορούν να επαληθεύσουν όλοι τον ίδιο τομέα, εάν ο τομέας συσχετίστηκε με το Apple Business Manager πριν από τον Μάρτιο 2020. Κάθε οργανισμός πρέπει να επαληθεύσει τον τομέα μεμονωμένα. Συνεργαστείτε με τους άλλους διαχειριστές του Apple Business Manager για να βεβαιωθείτε ότι ένας οργανισμός έχει επαληθεύσει τον τομέα πριν ένας άλλος οργανισμός ξεκινήσει την αντίστοιχη διαδικασία. Εάν πολλαπλοί οργανισμοί επιχειρήσουν να επαληθεύσουν ταυτόχρονα έναν τομέα, ενδέχεται να προκληθούν σφάλματα κατά την επικύρωση της εγγραφής TXT.

Προσωπικά Apple ID

Η επαλήθευση ενός τομέα δεν δημιουργεί διενέξεις με τα υπάρχοντα Apple ID που χρησιμοποιούν τον τομέα. Ωστόσο, εάν ο οργανισμός ενεργοποιήσει τον συνενωμένο έλεγχο ταυτότητας, οι χρήστες θα πρέπει να επιλέξουν ένα νέο όνομα για τα Apple ID σε διένεξη.

Ημερομηνία δημοσίευσης: