Επίλυση σφάλματος μη εξουσιοδοτημένων πολυμέσων στο iBooks Author

Αν έχετε δημιουργήσει ένα βιβλίο που περιέχει αρχεία βίντεο στο iBooks Author, ενδέχεται να δείτε ένα σφάλμα μη εξουσιοδοτημένων πολυμέσων όταν προσπαθήσετε να το δημοσιεύσετε.

Μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα, για να επιλύσετε το σφάλμα και να δημοσιεύσετε το βιβλίο.

  1. Κλείστε το iBooks Author.
  2. Ανοίξτε την εφαρμογή Τερματικό και κατόπιν πληκτρολογήστε 
    defaults write com.apple.iBooksAuthor SFDisableSingleFileFormat YES
    
  3. Ανοίξτε το iBooks Author.
  4. Ανοίξτε το έγγραφο για το οποίο εμφανίστηκε το σφάλμα μη εξουσιοδοτημένων πολυμέσων κατά την προσπάθεια δημοσίευσης.
  5. Κάντε μια μικρή αλλαγή στο έγγραφο, αποθηκεύστε το και κατόπιν κλείστε το.
  6. Ανοίξτε ξανά το έγγραφο και προσπαθήστε να το δημοσιεύσετε.
Ημερομηνία δημοσίευσης: