Χρήση δικτύου 5G με το iPad

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία κινητού δικτύου 5G με το iPad σας.

Τι χρειάζεστε

Κατανοήστε τα εικονίδια 5G στη γραμμή κατάστασης

Όταν βρίσκεστε σε περιοχή με κάλυψη 5G για τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας και το πρόγραμμα κινητού δικτύου 5G είναι ενεργοποιημένο, θα εμφανίζεται ένα εικονίδιο 5G στη γραμμή κατάστασης του iPad: 

Το εικονίδιο 5G
Το δίκτυο 5G του φορέα κινητής τηλεφωνίας σας είναι διαθέσιμο και το iPad μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω αυτού του δικτύου (δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές).*

Εικονίδια 5G 
Το δίκτυο 5G+, 5G UW ή 5G UC του φορέα κινητής τηλεφωνίας σας είναι διαθέσιμο και μπορεί να περιλαμβάνει την έκδοση 5G υψηλότερης συχνότητας του φορέα. Το iPad μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω αυτού του δικτύου (δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές).*

* Τα δίκτυα 5G υψηλότερης συχνότητας υποστηρίζονται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη χρήση iPad Pro που αγοράστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μάθετε για τις επιλογές 5G

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για το 5G στο iPad είναι βελτιστοποιημένες για καλύτερη ζωή μπαταρίας και χρήση δεδομένων σύμφωνα με το πρόγραμμα δεδομένων που διαθέτετε. Μπορείτε να προσαρμόσετε αυτές τις επιλογές για τον χρόνο χρήσης του 5G και τον όγκο δεδομένων που θα χρησιμοποιούνται σε κάποιες εφαρμογές.

Μπορείτε να βρείτε αυτές τις επιλογές από τις «Ρυθμίσεις» > «Δεδομένα» > «Επιλογές».

Επιλέξτε πώς το iPad θα χρησιμοποιεί το δίκτυο 5G

Η οθόνη «Επιλογές» για τα Δεδομένα

 • Αυτόματο 5G: Ενεργοποιεί τη λειτουργία Έξυπνα δεδομένα. Όταν η ταχύτητα 5G δεν παρέχει εμφανώς καλύτερη εμπειρία, το iPad αλλάζει αυτόματα σε LTE για εξοικονόμηση της ζωής της μπαταρίας.
 • Ενεργό 5G: Χρησιμοποιεί πάντα το δίκτυο 5G όταν είναι διαθέσιμο. Αυτό μπορεί να μειώσει τη ζωή της μπαταρίας.
 • LTE: Χρησιμοποιεί μόνο το δίκτυο LTE, ακόμα και όταν το 5G είναι διαθέσιμο.

Λειτουργία δεδομένων

Η οθόνη επιλογών της Λειτουργίας δεδομένων

 • Περισσότερα δεδομένα σε 5G: Επιτρέπει μεγαλύτερες δυνατότητες χρήσης δεδομένων για εφαρμογές και εργασίες συστήματος. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εξής: κλήσεις FaceTime υψηλότερης ποιότητας, περιεχόμενο υψηλής ανάλυσης στο Apple TV, τραγούδια και βίντεο Apple Music, ενημερώσεις iPadOS μέσω κινητού δικτύου και αυτόματη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων στο iCloud.
  • Με αυτήν τη ρύθμιση, το iPad μπορεί αυτόματα να χρησιμοποιεί δίκτυο 5G αντί για το Wi-Fi όταν η σύνδεση του δικτύου στο οποίο συνδέεστε είναι περιστασιακά αργή ή μη ασφαλής. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα για συγκεκριμένα δίκτυα, μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις > Wi-Fi. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί πληροφοριών δίπλα στο δίκτυο Wi-Fi και πατήστε «Χρήση Wi-Fi για σύνδεση στο Διαδίκτυο».
  • Επίσης, αυτή η ρύθμιση επιτρέπει σε εφαρμογές τρίτων να χρησιμοποιούν περισσότερα δεδομένα κινητού δικτύου για βελτιωμένη εμπειρία.
  • Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση με ορισμένα προγράμματα απεριόριστων δεδομένων, ανάλογα με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε.
  • Αυτή η ρύθμιση χρησιμοποιεί περισσότερα δεδομένα κινητού δικτύου.
 • Τυπική: Επιτρέπει αυτόματες ενημερώσεις και εργασίες παρασκηνίου στο κινητό δίκτυο και χρησιμοποιεί τυπικές ρυθμίσεις ποιότητας για το βίντεο και το FaceTime. Αυτή είναι γενικά η προεπιλεγμένη λειτουργία.
 • Χαμηλή κατανάλωση δεδομένων: Συμβάλλει στη μείωση της χρήσης δεδομένων Wi-Fi και κινητού δικτύου, διακόπτοντας τις αυτόματες ενημερώσεις και τις εργασίες παρασκηνίου.

Περιαγωγή δεδομένων

Πολλοί φορείς κινητής τηλεφωνίας ανά τον κόσμο υποστηρίζουν περιαγωγή 5G. Αν ο φορέας κινητής τηλεφωνίας σας δεν υποστηρίζει περιαγωγή 5G, μπορείτε να έχετε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας μέσω δικτύων 4G ή LTE ή να αποκτήσετε μια τοπική κάρτα SIM ή eSIM με 5G, όπου είναι διαθέσιμο.

Επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας για περισσότερες πληροφορίες.

Αν δεν εμφανίζεται η ένδειξη 5G στη γραμμή κατάστασης

 1. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε περιοχή με κάλυψη 5G. Αν δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα, επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας.
 2. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Δεδομένα» > «Επιλογές». Αν δεν βλέπετε αυτήν την οθόνη, βεβαιωθείτε ότι ο φορέας κινητής τηλεφωνίας σας υποστηρίζει 5G.
  Η επιλογή «Περιαγωγή δεδομένων»
 3. Ενεργοποιήστε τη Χρήση σε πτήση και μετά απενεργοποιήστε τη.
 4. Αν εξακολουθείτε να μην έχετε υπηρεσία 5G, επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας.
Ημερομηνία δημοσίευσης: