Βελτίωση λειτουργίας αναπηρικού αμαξιδίου και Απόρρητο

Η Βελτίωση λειτουργίας αναπηρικού αμαξιδίου έχει σχεδιαστεί με τρόπο που προστατεύει τις πληροφορίες σας και σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγετε τα δεδομένα προς κοινοποίηση.

Η Βελτίωση λειτουργίας αναπηρικού αμαξιδίου στέλνει στην Apple πληροφορίες προπονήσεων και δραστηριότητας με αναπηρικό αμαξίδιο από το iPhone και το Apple Watch προκειμένου να βοηθήσει την Apple να βελτιώσει και να κατανοήσει καλύτερα την αποτελεσματικότητα των δυνατοτήτων υγείας και άθλησης που διατίθενται σε συσκευές Apple. Τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό και δεν περιλαμβάνουν ταυτοποιήσιμες πληροφορίες. Οι εν λόγω πληροφορίες αφορούν δεδομένα προπονήσεων και δραστηριότητας με αναπηρικό αμαξίδιο (όπως ώρες μετακίνησης, αριθμό ωθήσεων, λεπτά άσκησης, καθώς και το ποσοστό ολοκλήρωσης των κύκλων κίνησης).

Ημερομηνία δημοσίευσης: