Βελτίωση πλυσίματος χεριών και Απόρρητο

Η Βελτίωση πλυσίματος χεριών έχει σχεδιαστεί με τρόπο που προστατεύει το απόρρητό σας και σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγετε τα δεδομένα προς κοινοποίηση.

Η Βελτίωση πλυσίματος χεριών αποστέλλει περιορισμένες πληροφορίες που καταγράφονται από το Apple Watch σας και αφορούν την από μέρους σας χρήση της δυνατότητας «Πλύσιμο χεριών». Οι πληροφορίες που συλλέγονται θα περιλαμβάνουν περιορισμένα δεδομένα κίνησης, τα σχόλια που εισαγάγετε και ορισμένα επεξεργασμένα δεδομένα ήχου. Αν επιλέξετε την κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών, αυτές θα ελεγχθούν μόνο από υπαλλήλους της Apple και θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη, τη βελτίωση και την κατανόηση της αποτελεσματικότητας της δυνατότητας «Πλύσιμο χεριών». Τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό. Αυτές οι πληροφορίες δεν συσχετίζονται με το Apple ID σας ή άλλα δεδομένα που ενδέχεται να έχει η Apple όσον αφορά την από μέρους σας χρήση άλλων υπηρεσιών Apple.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς ως μέρος της δυνατότητας «Πλύσιμο χεριών» θα περιλαμβάνουν ορισμένα ανεπεξέργαστα δεδομένα κίνησης (π.χ. δεδομένα επιταχυνσιόμετρου), την ενασχόλησή σας με τη δυνατότητα (π.χ. την απόκρισή σας σε γνωστοποιήσεις πλυσίματος χεριών) και ορισμένα επεξεργασμένα δεδομένα ήχου που συλλέγονται από το Apple Watch μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η συγκεκριμένη δυνατότητα και υποβάλλονται σε επεξεργασία επί της συσκευής ώστε να αφαιρούνται οι περισσότερες παρουσίες αναγνωρίσιμης ομιλίας.

Τα συλλεγμένα αρχεία ήχου θα έχουν μέγιστη διάρκεια 60 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που το Apple Watch ανιχνεύει μια κίνηση πλυσίματος χεριών. Όλα τα αρχεία ήχου που τυχόν εντοπίσει η Apple ότι περιέχουν αναγνωρίσιμη ομιλία θα διαγράφονται αμέσως.

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται ως μέρος της Βελτίωσης πλυσίματος χεριών θα κρυπτογραφούνται κατά τη μετάδοση και ενόσω βρίσκονται στη συσκευή σας.

Αν ενεργοποιήσετε τη Βελτίωση πλυσίματος χεριών, συμφωνείτε και συναινείτε ως προς τη μετάδοση, τη συλλογή, τη διατήρηση, την επεξεργασία και τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών, όπως περιγράφεται παραπάνω, από την Apple, τις θυγατρικές και τους αντιπροσώπους της. Η Apple μπορεί να αποθηκεύσει αυτές τις πληροφορίες σε διακομιστές τρίτων παρόχων υπηρεσιών. Μπορείτε να επιλέξετε τη διακοπή της κοινοποίησης των δεδομένων σας στην Apple ανά πάσα στιγμή. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Απόρρητο» > «Ανάλυση και βελτιώσεις» και αγγίξτε για απενεργοποίηση της δυνατότητας «Βελτίωση πλυσίματος χεριών».

Ο χειρισμός των πληροφοριών που συλλέγει η Apple πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της, την οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.apple.com/privacy.

Ημερομηνία δημοσίευσης: