Αν δεν μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των δεδομένων υπηρεσίας στην εφαρμογή «Server» στο macOS Big Sur

Πριν αλλάξετε τη θέση των δεδομένων υπηρεσίας στην εφαρμογή «Server» στο macOS Big Sur, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή έχει πλήρη πρόσβαση στον δίσκο.

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε διαχειριστές δικτύων επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

  1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος, κάντε κλικ στην επιλογή «Ασφάλεια και απόρρητο» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Απόρρητο».
  2. Επιλέξτε «Πλήρης πρόσβαση στον δίσκο».
  3. Κάντε κλικ στην κλειδαριά και έπειτα εισαγάγετε το συνθηματικό διαχειριστή σας.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη» και έπειτα επιλέξτε την εφαρμογή «Server». Αν η εφαρμογή «Server» είναι ανοιχτή, σας ζητείται να την τερματίσετε και να την ανοίξετε ξανά.

Μπορείτε τώρα να ανοίξετε την εφαρμογή «Server» και να αλλάξετε τη θέση των δεδομένων υπηρεσίας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: