Εάν μια εφαρμογή ζητά να ανιχνεύει τη δραστηριότητά σας

Η δυνατότητα Διαφάνεια ανίχνευσης εφαρμογών σάς επιτρέπει να επιλέγετε εάν μια εφαρμογή μπορεί να ανιχνεύει τη δραστηριότητά σας σε εφαρμογές και ιστότοπους άλλων εταιρειών για σκοπούς διαφήμισης ή κοινής χρήσης με μεταπωλητές δεδομένων. 

Με τα iOS 14.5, iPadOS 14.5 και tvOS 14.5 ή νεότερες εκδόσεις, οι εφαρμογές πρέπει να ζητούν άδεια για να ανιχνεύουν τη δραστηριότητά σας σε εφαρμογές και ιστότοπους άλλων εταιρειών. Η ανίχνευση συμβαίνει όταν οι πληροφορίες που ταυτοποιούν εσάς ή τη συσκευή σας και συλλέγονται από μια εφαρμογή συνδέονται με πληροφορίες που ταυτοποιούν εσάς ή τη συσκευή σας και συλλέγονται σε εφαρμογές, ιστότοπους και άλλες τοποθεσίες που ανήκουν σε τρίτα μέρη για σκοπούς στοχευμένης διαφήμισης ή διαφημιστικών μετρήσεων ή όταν οι πληροφορίες που συλλέγονται κοινοποιούνται σε μεταπωλητές δεδομένων.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ανίχνευση εφαρμογών και άλλους ελέγχους απορρήτου

Μια εφαρμογή που ζητά άδεια για να ανιχνεύει τη δραστηριότητά σας σε άλλες εφαρμογές και ιστότοπους εταιρειών. 

Εάν μια εφαρμογή ζητά να ανιχνεύει τη δραστηριότητά σας

Εάν εμφανιστεί ένα αίτημα για ανίχνευση της δραστηριότητάς σας, μπορείτε να πατήσετε «Αίτημα στην εφαρμογή για μη ανίχνευση» ή «Να επιτρέπεται η ανίχνευση». Εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλες τις δυνατότητες της εφαρμογής, ανεξάρτητα από το αν επιτρέπετε στην εφαρμογή να ανιχνεύει τη δραστηριότητά σας.

Ο προγραμματιστής της εφαρμογής μπορεί να προσαρμόσει εν μέρει το μήνυμα ώστε να εξηγεί τους λόγους που θέλει η εφαρμογή να ανιχνεύει τη δραστηριότητά σας. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντος της εφαρμογής στο App Store για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιεί ο προγραμματιστής της εφαρμογής τα δεδομένα σας.

Εάν επιλέξετε «Αίτημα στην εφαρμογή για μη ανίχνευση», ο προγραμματιστής της εφαρμογής δεν έχει πρόσβαση στο αναγνωριστικό διαφημίσεων συστήματος (IDFA), που χρησιμοποιείται συχνά για την ανίχνευση. Επίσης, η εφαρμογή δεν επιτρέπεται να ανιχνεύει τη δραστηριότητά σας χρησιμοποιώντας άλλες πληροφορίες που ταυτοποιούν εσάς ή τη συσκευή σας, όπως τη διεύθυνση email σας.

Διαχείριση αδειών ανίχνευσης δραστηριότητας

Μπορείτε, όποτε θέλετε, να εκχωρήσετε ή να αποσύρετε την άδεια σε μια εφαρμογή για ανίχνευση της δραστηριότητάς σας.

Στις Ρυθμίσεις, μπορείτε να διαχειρίζεστε ποιες εφαρμογές επιτρέπετε να ανιχνεύουν τη δραστηριότητά σας.

  1. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Απορρήτου για να δείτε μια λίστα εφαρμογών που έχουν ζητήσει να ανιχνεύουν τη δραστηριότητά σας. 
    • Σε iPhone, iPad ή iPod touch: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Απόρρητο και ασφάλεια* > Ανίχνευση. 
    • Σε Apple TV: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Απόρρητο > Ανίχνευση. 
  2. Αγγίξτε για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της άδειας για ανίχνευση για μια συγκεκριμένη εφαρμογή.

Εάν απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση «Επιτρέπεται σε εφαρμογές να ζητούν άδεια για ανίχνευση» στις ρυθμίσεις «Απόρρητο και ασφάλεια», δεν θα εμφανίζονται πλέον μηνύματα από εφαρμογές που θέλουν να ανιχνεύουν τη δραστηριότητά σας. Κάθε εφαρμογή που ζητά άδεια ανίχνευσης ενώ είναι απενεργοποιημένη αυτή η ρύθμιση θα αντιμετωπίζεται όπως αν είχατε πατήσει «Αίτημα στην εφαρμογή για μη ανίχνευση».

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να ζητήσετε από όλες τις εφαρμογές που είχατε επιτρέψει την ανίχνευση να σταματήσουν να ανιχνεύουν τη δραστηριότητά σας. Ή μπορείτε να επιτρέπετε μόνο στις εφαρμογές που είχατε ήδη εκχωρήσει άδεια να συνεχίσουν την ανίχνευση της δραστηριότητάς σας.

*Σε προηγούμενες εκδόσεις του iOS και του iPadOS, αυτή η ρύθμιση ονομάζεται «Απόρρητο».

Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση «Επιτρέπεται σε εφαρμογές να ζητούν άδεια για ανίχνευση»

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ρύθμιση «Επιτρέπεται σε εφαρμογές να ζητούν άδεια για ανίχνευση» δεν είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

  • Για χρήστες με λογαριασμούς παιδιού ή κάτω των 18 ετών σύμφωνα με το έτος γέννησης, που έχουν συνδεθεί με το Apple ID* τους
  • Εάν η διαχείριση του Apple ID σας γίνεται από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα ή μια επιχείρηση
  • Εάν η συσκευή σας είναι διαχειριζόμενη και χρησιμοποιεί ένα προφίλ διαμόρφωσης που περιορίζει την ανίχνευση
  • Εάν το Apple ID δημιουργήθηκε τις τελευταίες 3 ημέρες

Όσο αυτή η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη, κάθε εφαρμογή που ζητά άδεια για ανίχνευση δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο αναγνωριστικό διαφημίσεων (IDFA). Εάν η κατάσταση του λογαριασμού ή της συσκευής σας αλλάξει και θέλετε κατόπιν να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση «Επιτρέπεται σε εφαρμογές να ζητούν άδεια για ανίχνευση», κατά το επόμενο αίτημα για ανίχνευση μιας εφαρμογής, θα εμφανιστεί η προτροπή εκχώρησης άδειας.

* Η ηλικία λογαριασμού παιδιού διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή. 

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: