Σχετικά με τις πληροφορίες απορρήτου στο App Store και τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας για τον έλεγχο των δεδομένων σας

Το App Store περιέχει τώρα αναλυτικές πληροφορίες απορρήτου που σας βοηθούν να κατανοήσετε τις πρακτικές συλλογής δεδομένων κάθε εφαρμογής.

Τον Ιούνιο 2020, η Apple ανακοίνωσε μια νέα ενότητα πληροφοριών απορρήτου για τις σελίδες προϊόντων στο App Store. Αυτή είναι η αρχή ενός νέου καινοτόμου προγράμματος για να βοηθήσουμε τους πελάτες να έχουν περισσότερη διαφάνεια και κατανόηση σχετικά με το είδος των δεδομένων που μπορεί να συλλέγουν οι εφαρμογές για αυτούς. Αυτό το νέο πρόγραμμα δημιουργεί ένα σύστημα εύκολο στην κατανόηση για όλες τις εφαρμογές, στο οποίο οι πληροφορίες αναφέρονται από τον ίδιο τον προγραμματιστή. Η Apple θα συνεχίσει να παρέχει πόρους στους προγραμματιστές για να τους βοηθήσει να συμπληρώσουν με ακρίβεια αυτές τις πληροφορίες. Αυτή η ενότητα πληροφοριών απορρήτου θα εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου, καθώς όλοι μαθαίνουμε τι εξυπηρετεί καλύτερα τον καθένα.

Σχετικά με την ενότητα πληροφοριών απορρήτου

Η νέα ενότητα πληροφοριών απορρήτου σάς βοηθά να κατανοήσετε τις πρακτικές απορρήτου μιας εφαρμογής σε οποιαδήποτε πλατφόρμα της Apple. Στη σελίδα προϊόντος κάθε εφαρμογής, μπορείτε να μάθετε πληροφορίες για ορισμένους από τους τύπους δεδομένων που μπορεί να συλλέγει η εφαρμογή, καθώς και εάν τα συγκεκριμένα δεδομένα συνδέονται με εσάς ή χρησιμοποιούνται για την παρακολούθησή σας.

Μάθετε με ποιον τρόπο η ενότητα «Απόρρητο εφαρμογής» ορίζει τους διαφορετικούς τύπους δεδομένων που ενδέχεται να συλλέγει μια εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων της τοποθεσίας, των στοιχείων επικοινωνίας, των πληροφοριών υγείας και πολλών άλλων πληροφοριών, καθώς και ορισμένους από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα δεδομένα οι προγραμματιστές ή οι τρίτοι συνεργάτες, όπως για διαφημιστικούς σκοπούς ή αναλύσεις.

Δεδομένα που συνδέονται με εσάς

Τα δεδομένα που αναφέρεται ότι συνδέονται με εσάς σημαίνει ότι τα δεδομένα συλλέγονται με τρόπο που συνδέεται με την ταυτότητά σας, όπως με τον λογαριασμό, τη συσκευή ή τα στοιχεία σας (για παράδειγμα, τον αριθμό τηλεφώνου σας). Για να δηλώσει ότι τα δεδομένα συλλέγονται αλλά δεν συνδέονται με εσάς, ένας προγραμματιστής πρέπει να χρησιμοποιήσει προστασία απορρήτου, όπως αφαίρεση τυχόν άμεσων αναγνωριστικών, για παράδειγμα του αναγνωριστικού χρήστη, πριν από τη συλλογή και να αποφύγει πρακτικές όπως τη σύνδεση των δεδομένων πάλι με την ταυτότητά σας μετά τη συλλογή.

Μάθετε περισσότερα για τα δεδομένα που συνδέονται με εσάς.

Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθησή σας

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθησή σας αναφέρονται σε δεδομένα από την εφαρμογή που συνδέονται με τα δεδομένα σας που συλλέγονται από εφαρμογές, ιστότοπους ή ιδιότητες εκτός σύνδεσης άλλων εταιρειών και τα οποία χρησιμοποιούνται για διαφημίσεις ή κοινοποιούνται σε μια εταιρεία μεσιτείας δεδομένων.

Μερικά παραδείγματα παρακολούθησης είναι τα παρακάτω:

  • Μια εφαρμογή που εμφανίζει στοχευμένες διαφημίσεις με βάση τα δεδομένα χρήστη τα οποία συλλέγονται από εφαρμογές και ιστότοπους που ανήκουν σε άλλες εταιρείες.
  • Μια εφαρμογή που κοινοποιεί δεδομένα τοποθεσίας συσκευής ή λίστες διευθύνσεων email σε μια εταιρεία μεσιτείας δεδομένων.
  • Μια εφαρμογή που κοινοποιεί μια λίστα διευθύνσεων email, αναγνωριστικά διαφήμισης ή άλλα αναγνωριστικά σε ένα διαφημιστικό δίκτυο τρίτων, το οποίο χρησιμοποιεί τις συγκεκριμένες πληροφορίες για να σας στοχοποιήσει εκ νέου στις εφαρμογές άλλων προγραμματιστών.

Μάθετε περισσότερα για την παρακολούθηση.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων και τις πρακτικές απορρήτου

Μπορείτε να δείτε μια λίστα ορισμών των τύπων δεδομένων που συλλέγονται, μαζί με τους ορισμούς των διαφορετικών χρήσεων που είναι ορατοί στην ενότητα πληροφοριών απορρήτου.

Εάν μια εφαρμογή έχει πολλές πιθανές περιπτώσεις χρήσης με διαφορετικές πρακτικές συλλογής δεδομένων, η ενότητα πληροφοριών απορρήτου πρέπει να περιλαμβάνει τις πρακτικές όλων των δεδομένων καθώς και πώς χρησιμοποιούνται αυτά. Για παράδειγμα, εάν μια εφαρμογή έχει διαφορετικές πρακτικές συλλογής δεδομένων για μια δωρεάν έκδοση και μια έκδοση επί πληρωμή της εφαρμογής, θα πρέπει να αναφέρει όλους τους τύπους δεδομένων που συλλέγονται και για τις δύο περιπτώσεις. Ενδέχεται να υπάρχουν, επίσης, διαφορές μεταξύ των εκδόσεων για ενήλικες και μόνο για παιδιά μιας εφαρμογής, διαφορές μεταξύ της συλλογής δεδομένων σε διαφορετικές περιοχές, καθώς και άλλες διαφορές ανάλογα με τη χρήση της εφαρμογής από εσάς. Η πολιτική απορρήτου του προγραμματιστή της εφαρμογής μπορεί να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς ενδέχεται να διαφέρουν οι πρακτικές συλλογής δεδομένων της εφαρμογής σε διαφορετικές περιπτώσεις.

Εάν ένας προγραμματιστής σάς ζητά πληροφορίες μέσα από την εφαρμογή, θα πρέπει και πάλι να κοινοποιεί τα συγκεκριμένα δεδομένα στην ενότητα πληροφοριών απορρήτου. Σε λίγες περιπτώσεις, οι προγραμματιστές ενδέχεται να επιλέξουν να μην κοινοποιήσουν έναν τύπο δεδομένων που συλλέγεται, εάν η συλλογή δεν είναι συχνή και δεν αποτελεί τμήμα της πρωταρχικής λειτουργικότητας της εφαρμογής, ο τύπος δεδομένων συλλέγεται με τρόπο που είναι σαφής κατά την εμπειρία χρήσης, το όνομα ή οι πληροφορίες του λογαριασμού σας παρουσιάζονται εμφανώς και εάν επιλέγετε σαφώς να κοινοποιήσετε τις πληροφορίες. Επιπλέον, οι εφαρμογές δεν απαιτείται να δηλώνουν τις πληροφορίες που συλλέγονται μόνο από την Apple, όπως την Ανάλυση εφαρμογών ή τα στοιχεία πληρωμής που χρησιμοποιούνται για αγορές εντός εφαρμογών. Οι εφαρμογές δεν απαιτείται, επίσης, να δηλώνουν δεδομένα, εάν αυτά διευκολύνουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που διέπονται από κανόνες και η συλλογή πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις ή όταν η συλλογή υπόκειται σε μια φόρμα ενημερωμένης συναίνεσης στο πλαίσιο μιας έρευνας για την υγεία η οποία έχει ελεγχθεί από ένα συμβούλιο ελέγχου δεοντολογίας.

Μάθετε περισσότερα για την προαιρετική κοινοποίηση των προγραμματιστών.

Ανάληψη ελέγχου των δεδομένων που κοινοποιείτε

Η Apple παρέχει ρυθμίσεις και στοιχεία ελέγχου για να σας βοηθήσει να διαχειρίζεστε τα δεδομένα που κοινοποιούνται στις εφαρμογές. Μάθετε περισσότερα για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να αναλάβετε τον έλεγχο των δεδομένων που κοινοποιείτε στις εφαρμογές.

Εκτός από τα στοιχεία ελέγχου που παρέχονται στα iOS, iPadOS, macOS, watchOS και tvOS, η Apple παρέχει εργαλεία απορρήτου και δεδομένων στη διεύθυνση privacy.apple.com που σας βοηθούν να αναλάβετε τον έλεγχο των δεδομένων που αποθηκεύετε σε εμάς. Όταν συνδεθείτε με το Apple ID σας, έχετε στη διάθεσή σας το πλήρες σύνολο εργαλείων απορρήτου και δεδομένων αυτο-εξυπηρέτησης: 

Εφαρμογές και πληροφορίες απορρήτου της Apple

Στην Apple, εργαζόμαστε σκληρά για να εξασφαλίσουμε ότι το υλικό, το λογισμικό και οι υπηρεσίες μας χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες και τεχνικές απορρήτου, για να ελαχιστοποιήσουμε τον όγκο των δεδομένων πελατών στον οποίο έχουμε πρόσβαση εμείς ή οποιοσδήποτε άλλος. Οι συνοπτικές αναφορές των πληροφοριών απορρήτου για τις δικές μας εφαρμογές περιγράφουν λεπτομερώς τις δικές μας πρακτικές συλλογής δεδομένων, αναφέροντας τους τύπους δεδομένων που ενδέχεται να συλλέγουν οι εφαρμογές μας, καθώς και εάν τα συγκεκριμένα δεδομένα μπορεί ή όχι να είναι συνδεδεμένα με έναν χρήστη ή μια συσκευή.

Λόγω της ποικιλίας των εφαρμογών που προσφέρουμε και των διαφορετικών εμπειριών που παρέχουν στους πελάτες, αυτές οι συνοπτικές αναφορές απορρήτου διαφέρουν ανά εφαρμογή και θα ενημερώνονται καθώς συνεχίζουμε να εργαζόμαστε πάνω σε νέους τρόπους προστασίας των πληροφοριών των πελατών μας. Η παροχή αυτών των λεπτομερειών βοηθά τους πελάτες να παραμένουν ενημερωμένοι και να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις για το δικό τους απόρρητο. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να κάνουμε τις εφαρμογές μας να προσφέρουν ακόμα καλύτερες εμπειρίες, ενώ παράλληλα τις σχεδιάζουμε εξαρχής λαμβάνοντας υπόψη το απόρρητο.

Μπορείτε να βρείτε τις ενότητες πληροφοριών απορρήτου για τις εφαρμογές Apple στις σελίδες προϊόντων αυτών των εφαρμογών στο App Store, καθώς επίσης και στη διεύθυνση apple.com/privacy/labels, η οποία περιλαμβάνει επίσης εφαρμογές Apple που δεν διαθέτουν αποκλειστικές σελίδες στο App Store.

Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες απορρήτου για τις εφαρμογές της Apple

Γιατί ορισμένες εφαρμογές της Apple που σας επιτρέπουν να δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων σας στο cloud αναφέρουν τα συγκεκριμένα δεδομένα στην ενότητα πληροφοριών απορρήτου, ενώ κάποιες άλλες δεν το κάνουν αυτό;
Η ενότητα πληροφοριών απορρήτου έχει σχεδιαστεί για να παρέχει διαφάνεια στα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της χρήσης της εφαρμογής. Ορισμένες εφαρμογές της Apple, όπως οι Φωτογραφίες και τα Μηνύματα, σας δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων εφαρμογής εκτός της εφαρμογής. Αυτές οι εφαρμογές δεν δηλώνουν στην ενότητα πληροφοριών απορρήτου τους τύπους δεδομένων για τα οποία δημιουργούνται εφεδρικά αντίγραφα. Άλλες εφαρμογές της Apple, όπως το iMovie, σας δίνουν την επιλογή να δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα εντός της εφαρμογής. Αυτές οι εφαρμογές δηλώνουν στην ενότητα πληροφοριών απορρήτου τους τύπους δεδομένων για τα οποία δημιουργούνται εφεδρικά αντίγραφα. Μπορείτε να ελέγχετε για ποιες εφαρμογές δημιουργούνται εφεδρικά αντίγραφα στο iCloud, από το iPhone στις Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] > iCloud > Εφεδρικό αντίγραφο iCloud.

Γιατί το αναγνωριστικό συσκευής συλλέγεται ως Δεδομένα που συνδέονται με εσάς για ορισμένες εφαρμογές της Apple, αλλά όχι για άλλες;
Η σύνδεση του αναγνωριστικού συσκευής με εσάς εξαρτάται από τη φύση του αναγνωριστικού και από το εάν η Apple μπορεί να το συνδέσει με την ταυτότητα χρήστη. Αν μπορεί να συνδεθεί με την ταυτότητά σας, αναφέρεται ως Δεδομένα που συνδέονται με εσάς. Αν δεν μπορεί να συνδεθεί με την ταυτότητα, αναφέρεται ως Δεδομένα που δεν συνδέονται με εσάς. Για παράδειγμα, οι Επαφές κοινοποιούν ένα αναγνωριστικό συσκευής στην Apple. Ωστόσο, επειδή αυτό δεν είναι συνδεδεμένο με την ταυτότητά σας, το αναγνωριστικό συσκευής αναφέρεται ως Δεδομένα που δεν συνδέονται με εσάς.

Γιατί το Apple News και οι Μετοχές συλλέγουν Δεδομένα που συνδέονται με εσάς;
Το Apple News και οι Μετοχές χρησιμοποιούν ένα περιορισμένο σύνολο δεδομένων που συνδέονται με την ταυτότητα χρήστη. Το ιστορικό αγορών χρησιμοποιείται για να επιτρέπει την πρόσβαση σε premium περιεχόμενο από το Apple News+ ή από κανάλια εκδοτών με ατομικές συνδρομές. Οι διευθύνσεις email χρησιμοποιούνται στο Apple News μόνο για ενημερωτικά δελτία και μόνο για χρήστες που επιλέγουν να λαμβάνουν email ή για χρήστες που επιλέγουν να κοινοποιούν τις διευθύνσεις email τους σε συνεργάτες για πρόσβαση σε ιστότοπους συνεργατών. Το περιεχόμενο που διαβάζουν οι χρήστες συσχετίζεται με ένα τυχαίο αναγνωριστικό που δεν συνδέεται με χρήστες και με άλλες υπηρεσίες της Apple. Επίσης, για την προβολή κατάλληλων διαφημίσεων χρησιμοποιούνται ξεχωριστά τυχαία αναγνωριστικά διαφήμισης. Μάθετε περισσότερα για το Apple News και το απόρρητο.

Γιατί οι Χάρτες συλλέγουν δεδομένα υγείας και άθλησης;
Η Apple συλλέγει δεδομένα κίνησης στους Χάρτες προκειμένου να αναλύει διαδρομές πλοήγησης για βάδισμα και για να εξαιρεί από τις μετρήσεις βαδίσματος τους χρήστες που τρέχουν ή κάνουν ποδηλασία. Αυτά τα δεδομένα δεν συνδέονται με εσάς. Μάθετε περισσότερα για τους Χάρτες Apple και το απόρρητο.

Γιατί τα Μηνύματα συλλέγουν το ιστορικό αναζητήσεων;
Τα Μηνύματα ζητούν από την Apple να λάβουν το σωστό κλειδί κρυπτογράφησης για τα άτομα με τα οποία επικοινωνείτε. Η Apple διατηρεί αρχεία καταγραφής ερωτημάτων, προκειμένου να αποτρέπει τη μη ενδεδειγμένη χρήση της υπηρεσίας. Μάθετε περισσότερα για τα Μηνύματα και το απόρρητο.

Γιατί η Μετάφραση συλλέγει Άλλο περιεχόμενο χρήστη;
Στην εφαρμογή Μετάφραση, το Άλλο περιεχόμενο χρήστη αναφέρεται στο κείμενο που εισάγετε για να γίνει μετάφραση. Μάθετε περισσότερα για τη Μετάφραση και το απόρρητο.

Ποια δεδομένα συλλέγει η εφαρμογή Υγεία;
Αν επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τη Βελτίωση Υγείας και Δραστηριότητας, ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με δραστηριότητα, προπόνηση και την υγεία από τη συσκευή iOS και το Apple Watch που διαθέτετε θα σταλούν στην Apple, προκειμένου να αναπτυχθεί, να βελτιωθεί και να κατανοηθεί η αποτελεσματικότητα των δυνατοτήτων υγείας, δραστηριότητας και άθλησης. Τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό και δεν θα περιλαμβάνουν πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητά σας. Στις πληροφορίες που συλλέγονται για τη Βελτίωση Υγείας και Δραστηριότητας περιλαμβάνονται δεδομένα που εμφανίζονται στις εφαρμογές Υγεία και Άθληση της συσκευής iOS και στην εφαρμογή Δραστηριότητα του Apple Watch. Μάθετε περισσότερα για τη Βελτίωση Υγείας και Δραστηριότητας και το απόρρητο.

Ποια δεδομένα συλλέγει η εφαρμογή Άθληση;
Αν εγγραφείτε στο Fitness+, η Apple μπορεί να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση, την περιήγηση και τις προπονήσεις σας, για να αναπτύξει, να βελτιώσει και να κατανοήσει την αποτελεσματικότητα των δυνατοτήτων και των προπονήσεων στο Apple Fitness+. Αν επιλέξετε να ενεργοποιήσετε το Βοηθήστε στη βελτίωση του Apple Fitness+ θα συλλέγονται, επίσης, οι τίτλοι προπονήσεων και οι προπονητές σας. Όλα αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ένα τυχαίο, εναλλασσόμενο αναγνωριστικό που αφορά συγκεκριμένα το Apple Fitness+ και δεν συσχετίζεται με το Apple ID σας. Αν εξερευνήσετε την καρτέλα Fitness+ πριν από την εγγραφή, η Apple συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα περιήγησης και αυτές οι πληροφορίες συσχετίζονται με το Apple ID σας. Μάθετε περισσότερα για το Apple Fitness+ και το απόρρητο.

Ποια δεδομένα συλλέγει η εφαρμογή Wallet;
Με το Wallet, μπορείτε να έχετε τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες (αν το Apple Pay είναι διαθέσιμο στην αγορά σας), τις κάρτες ΜΜΜ, τις αεροπορικές κάρτες επιβίβασης, τα εισιτήρια για εκδηλώσεις, τις μαθητικές/φοιτητικές ταυτότητές σας και άλλα σε ένα μέρος στο iPhone ή στο Apple Watch. Αν χρησιμοποιείτε το Apple Pay, συλλέγονται οικονομικά στοιχεία (σε χώρες και περιοχές όπου διατίθεται το Apple Pay) και αυτό το περιορισμένο σύνολο δεδομένων χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών στο Apple Pay. Για παράδειγμα, η Apple χρησιμοποιεί στοιχεία πληρωμής, όπως μια λίστα καρτών πληρωμής που προστίθενται στο Apple Pay, για να μπορούν οι πελάτες να αφαιρούν απομακρυσμένα αυτές τις κάρτες. Επίσης, κατά την προσθήκη κάρτας στο Apple Pay, μπορεί να σταλούν πληροφορίες που σχετίζονται με την κάρτα, ρυθμίσεις της συσκευής, η κατά προσέγγιση τοποθεσία της συσκευής και μοτίβα χρήσης της συσκευής, για να προσδιοριστεί η καταλληλότητα της κάρτας σας για το Apple Pay, καθώς και για αποτροπή περιπτώσεων απάτης. Το Apple Pay δεν αποθηκεύει τον αρχικό αριθμό πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Επίσης, όταν χρησιμοποιείτε το Apple Pay με πιστωτικές, χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες, η Apple δεν διατηρεί στοιχεία συναλλαγών που μπορούν να συσχετιστούν με εσάς. Μάθετε περισσότερα για το Apple Pay και το απόρρητο.

Γιατί το Apple Music συλλέγει δεδομένα που συνδέονται με εσάς;
Η Apple συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στο Apple Music, προκειμένου οι δυνατότητες σε αυτό (όπως η Ακρόαση, οι Προσωπικές συνθέσεις, οι Σταθμοί, η Αυτόματη αναπαραγωγή, η Αναζήτηση και οι ειδοποιήσεις για νέες κυκλοφορίες) να εκφράζουν καλύτερα τις μουσικές προτιμήσεις σας. Τα τραγούδια που μεταδίδετε δεν χρησιμοποιούνται από καμιά άλλη υπηρεσία για να διαφημιστεί σε εσάς. Αν δεν θέλετε η μουσική συλλογή σας να παραμένει στους διακομιστές μας, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τον Συγχρονισμό βιβλιοθήκης. Το Apple Music είναι υποχρεωμένο να κοινοποιεί ορισμένα δεδομένα σε συνεργάτες, όπως ετικέτες ηχογραφήσεων, για σκοπούς όπως πληρωμές δικαιωμάτων εκμετάλλευσης σε καλλιτέχνες, αλλά αυτό το κάνει μόνο χρησιμοποιώντας κορυφαία προστασία απορρήτου. Για παράδειγμα, οι μη προσωπικές πληροφορίες κοινοποιούνται σε ετικέτες με χρήση τυχαίου αναγνωριστικού που εναλλάσσεται σε μηνιαία βάση. Σε άλλους συνεργάτες, όπως καλλιτέχνες, κοινοποιούνται μόνο συγκεντρωτικά δεδομένα. Μάθετε περισσότερα για το Apple Music και το απόρρητο.

Γιατί το Τηλέφωνο συλλέγει δεδομένα που συνδέονται με εσάς;
Αν έχετε προβλήματα ακοής ή ομιλίας, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα TTY (Τηλέτυπος) και RTT (κείμενο σε πραγματικό χρόνο) που μεταδίδουν κείμενο καθώς πληκτρολογείτε και επιτρέπουν στον παραλήπτη να διαβάζει αμέσως το μήνυμα. Η Apple, για να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες, πρέπει να συνδέει τα δεδομένα με εσάς, ώστε να παρέχει τα μηνύματά σας στο άτομο που καλείτε και το αντίστροφο. Μάθετε περισσότερα για τα πρότυπα TTY και RTT.

Ποια δεδομένα συλλέγουν το Pages, το Numbers και το Keynote;
Όταν ενεργοποιείτε την κοινή χρήση του iCloud με το Pages, το Numbers και το Keynote για να προσκαλέσετε άλλα άτομα να συνεργαστούν σε έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα ή παρουσιάσεις, το όνομα, η διεύθυνση email και ο αριθμός τηλεφώνου σας συλλέγονται και συσχετίζονται με εσάς για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργικότητα. Επιπλέον, συλλέγονται δεδομένα για τη βελτίωση του προϊόντος, όπως και για λόγους κατανόησης της αποτελεσματικότητας των δυνατοτήτων του προϊόντος που υπάρχουν ήδη, προγραμματισμού νέων δυνατοτήτων ή μέτρησης της χρήσης. Όταν ενεργοποιείτε τον συγχρονισμό iCloud για πρόσβαση στα έγγραφα, τα υπολογιστικά φύλλα ή τις παρουσιάσεις σας σε πολλές συσκευές, το αναγνωριστικό χρήστη συλλέγεται για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργικότητα και σχετικά δεδομένα ανάλυσης συλλέγονται και συσχετίζονται με το αναγνωριστικό στη συσκευής σας. Επίσης, αν έχετε επιλέξει να βοηθάτε την Apple να βελτιώνει αυτόματα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, ενδέχεται να συλλέγονται και δεδομένα χρήσης, όπως εκκινήσεις εφαρμογών.

Γιατί το Shazam συλλέγει άλλους τύπους δεδομένων;
Όταν χρησιμοποιείτε το Shazam για δειγματοληψία ήχου, ο ήχος μετατρέπεται στη συσκευή σε αναπαράσταση η οποία, στη συνέχεια, αποστέλλεται στον διακομιστή για να διαπιστωθεί αν μπορεί να βρεθεί αντιστοιχία στον μουσικό κατάλογο του Shazam. Ο ίδιος ο ήχος δεν φεύγει ποτέ από τη συσκευή και η αναπαράσταση είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μην επιτρέπει την ανακατασκευή του αρχικού ήχου. Το Shazam αποθηκεύει τις αναπαραστάσεις υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Για παράδειγμα, αν η υπογραφή δεν αντιστοιχιστεί αμέσως, αποθηκεύεται και επανελέγχεται ανά τακτά διαστήματα για μερικές ημέρες, ώστε να εντοπιστούν πιθανές αντιστοιχίσεις σε ενημερώσεις στον κατάλογο. Μάθετε περισσότερα για το Shazam και το απόρρητο.

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: