Αν δεν είναι δυνατή η λήψη ή η ενημέρωση εφαρμογών στο Mac

Δοκιμάστε τα παρακάτω αν αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά την ενημέρωση ή τη λήψη εφαρμογών από το App Store στο Mac.

Είναι διαθέσιμο το App Store;

Ελέγξτε τη σελίδα «Κατάσταση συστήματος» της Apple για να μάθετε αν το App Store δεν είναι διαθέσιμο προσωρινά στη χώρα ή την περιοχή σας.
 

Ενημερώστε την εφαρμογή χειροκίνητα

Είστε συνδεδεμένοι με το σωστό Apple ID;

Αν έχετε περισσότερα από ένα Apple ID, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί με το σωστό Apple ID.
 

Έχετε καταχωρίσει έναν έγκυρο τρόπο πληρωμής;

Ενδέχεται να πρέπει να έχετε καταχωρίσει έναν έγκυρο τρόπο πληρωμής, ακόμη και αν η εφαρμογή που θέλετε να κατεβάσετε παρέχεται δωρεάν. Ελέγξτε τον τρόπο πληρωμής που έχετε καταχωρίσει και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει λήξει, δεν έχει απορριφθεί ή δεν έχει ανεπαρκές υπόλοιπο.

Αν δεν είναι δυνατή η ενημέρωση εφαρμογών και εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι ο λογαριασμός σας στο App Store έχει απενεργοποιηθεί, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.
 

Κάντε επανεκκίνηση του Mac

Κάντε επανεκκίνηση του Mac. Στη συνέχεια, ελέγξτε αν είναι δυνατή η λήψη ή η ενημέρωση εφαρμογών.
 

Επικοινωνήστε με την Apple

Αν εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η λήψη ή η ενημέρωση εφαρμογών στο Mac, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.
 

Ημερομηνία δημοσίευσης: