Πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα έκδοσης της εφαρμογής ΗΚΓ στο Apple Watch

Οι δυνατότητες στην εφαρμογή ΗΚΓ μπορεί να διαφέρουν με βάση τη χώρα ή την περιοχή σας.

Εύρεση της έκδοσης της εφαρμογής ΗΚΓ

Λόγω των κανονισμών στη χώρα ή την περιοχή σας, η έκδοση 1 ή η έκδοση 2 της εφαρμογής ΗΚΓ ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Διαβάστε παρακάτω πώς μπορείτε να επαληθεύσετε την έκδοση της εφαρμογής ΗΚΓ που έχετε στο Apple Watch ή το iPhone σας.

Στο Apple Watch

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
  2. Πατήστε «Καρδιά» και έπειτα «ΗΚΓ».

Εμφανίζεται ο αριθμός έκδοσης της εφαρμογής ΗΚΓ.

Στο iPhone

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία.
  2. Πατήστε την καρτέλα «Περιήγηση» και έπειτα πατήστε «Καρδιά».
  3. Πατήστε την επιλογή «ΗΚΓ» και έπειτα πατήστε «Πληροφορίες».

Ο αριθμός έκδοσης της εφαρμογής ΗΚΓ εμφανίζεται στην ενότητα «Πληροφορίες» δίπλα στην ένδειξη «Έκδοση δυνατότητας».

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: