Τι νέο υπάρχει για τις επιχειρήσεις στο macOS Big Sur

Μάθετε σχετικά με το περιεχόμενο για επιχειρήσεις που κυκλοφόρησε η Apple για το macOS Big Sur.

Οι ενημερώσεις του macOS βελτιώνουν τη σταθερότητα, την απόδοση ή τη συμβατότητα της συσκευής σας και συνιστώνται για όλους τους χρήστες. Οι διαχειριστές συσκευών μπορούν να διαχειρίζονται ενημερώσεις λογισμικού χρησιμοποιώντας μια λύση Διαχείρισης φορητών συσκευών (MDM). 

Για πληροφορίες σχετικά με γενικές βελτιώσεις, μάθετε για τις ενημερώσεις στο macOS Big Sur.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας αυτών των ενημερώσεων, ανατρέξτε στις Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

macOS Big Sur 11.5

 • Οι διαχειριστές MDM μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη νέα εντολή SetRecoveryLock για να ρυθμίσουν ένα συνθηματικό σε Mac με Apple silicon που θα απαιτείται για είσοδο στην Ανάκτηση macOS.
 • Οι διαχειριστές MDM μπορούν πλέον να χρησιμοποιήσουν την εντολή DeviceLock για να κλειδώσουν ένα Mac με Apple silicon με ένα εξαψήφιο PIN και ένα προαιρετικό μήνυμα.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο δεν ήταν επιτυχής η φόρτωση των επεκτάσεων δικτύου που απαιτούν Rosetta 2 κατά την πρώτη εκκίνηση μετά από ενημέρωση λογισμικού.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο το System Profiler δεν αποκρινόταν κατά τη συλλογή δεδομένων υλικού.
 • Η σύνδεση SmartCard πλέον γίνεται σωστά σε υπολογιστές Mac με Apple silicon κατά τη χρήση του κλειδιού checkCertificateTrust.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι εγκαταστάσεις εφαρμογών MDM μπορούσαν να αποτύχουν κατά τη χρήση ενός διακομιστή μεσολάβησης που είχε διαμορφωθεί με αρχείο PAC.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι υπολογιστές Mac με Apple silicon πραγματοποιούσαν εκκίνηση στο recoveryOS (OS ανάκτησης) μετά τη χρήση startosinstall –eraseinstall.

macOS Big Sur 11.4

 • Η χρήση του MDM για την εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού λειτουργεί πιο αξιόπιστα σε υπολογιστές Mac με Apple silicon.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο η πρώτη σύνδεση με φορητό λογαριασμό δεν δημιουργεί κλειδοθήκη εισόδου.
 • Ο Βοηθός διαμόρφωσης δεν παρακάμπτει πλέον τις Υπηρεσίες τοποθεσίας όταν η δημιουργία λογαριασμού παρακάμπτεται από το MDM.
 • Οι εγκαταστάσεις εφαρμογών από το MDM δεν ακυρώνονται πλέον κατά τη διαμόρφωση όταν αλλάζει η χώρα.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα όπου οι αναζητήσεις DNS μπορεί να αποτύχουν κατά τη χρήση ενός εξουσιοδοτημένου διακομιστή μεσολάβησης ή ενός διακομιστή μεσολάβησης που έχει διαμορφωθεί με αρχείο PAC.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα όπου η επέκταση SSO Kerberos μπορεί να μην ανανεώσει διαπιστευτήρια.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα όπου ο συγχρονισμός της Κλειδοθήκης iCloud δεν μπορούσε να περιοριστεί από το MDM.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα όπου οι τόμοι StorNext από το αρχείο fsforeignservers δεν μοντάρονταν αυτόματα.

macOS Big Sur 11.3

 • Το MDM μπορεί πλέον να αναβάλλει μεγάλες και μικρές εκδόσεις λογισμικού ξεχωριστά.
 • Το SMB Multichannel πλέον υποστηρίζεται και είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή. Μάθετε περισσότερα
 • Όταν χρησιμοποιείτε MDM για επανεκκίνηση συσκευής macOS, μπορείτε προαιρετικά να επιτρέψετε διάδραση του χρήστη πριν από την επανεκκίνηση.
 • Το MDM μπορεί πλέον να εγκαθιστά και να διαχειρίζεται εφαρμογές iOS σε υπολογιστές Mac με Apple silicon.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα όπου οι επεκτάσεις συστήματος που αναμένουν ήδη έγκριση χρήστη δεν μπορούν να εγκριθούν από το MDM.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα όπου η χρήση του MDM για την κατάργηση μιας έγκρισης για επεκτάσεις συστήματος δεν απενεργοποιούσε τις επεκτάσεις.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα με κανόνες φιλτραρίσματος περιεχομένου όπου γίνεται ταυτόχρονη χρήση πολλών επεκτάσεων δικτύου. 
 • Επιλύει ένα πρόβλημα όπου η δημιουργία φορητού λογαριασμού αποτυγχάνει στην πρώτη σύνδεση.
 • Η ενημέρωση ενός φορτίου Wi-Fi που περιλαμβάνει ταυτότητα πιστοποιητικού δεν δημιουργεί πλέον διπλότυπη ταυτότητα.
 • Το Safari πλέον τηρεί τις ρυθμίσεις πρόσβασης «Να επιτρέπεται πάντα» που καθορίζονται από τον χρήστη για τα πιστοποιητικά SSO.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα με την περιήγηση σε διακομιστές αρχείων δικτύου που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό κοινόχρηστων SMB.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα που αποτρέπει την εκκίνηση ενημερώσεων λογισμικού στην οθόνη σύνδεσης.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα όπου η εγκατάσταση μιας εφαρμογής μπορεί να αποτύχει, αν το MDM στείλει εκ νέου την εντολή εγκατάστασης.

macOS Big Sur 11.2

 • Σε υπολογιστές Mac με επεξεργαστή Intel, μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε την εντολή startosinstall εντός της εφαρμογής εγκατάστασης του macOS που βρίσκεται σε έναν τόμο μη εκκίνησης κατά την εκκίνηση στην Ανάκτηση.
 • Ο ορισμός ενός προσαρμοσμένου umask λειτουργεί πλέον κατά το αναμενόμενο.
 • Το MDM μπορεί πλέον να προωθεί ένα φορτίο Πολιτική επέκτασης πυρήνα σε ένα Mac με το M1 chip της Apple και να ενημερώνει αυτόματα τις ρυθμίσεις ασφάλειας εκκίνησης.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο, ορισμένες φορές, δεν ήταν δυνατή η ανάκτηση ενημερώσεων λογισμικού με χρήση των Προτιμήσεων συστήματος σε υπολογιστές Mac που διαχειρίζεται το MDM.
 • Τα Φίλτρα περιεχομένου επέκτασης δικτύου μπορούν πλέον να παρακολουθούν την κίνηση από ενσωματωμένα δυαδικά συστήματα.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα όπου οι χρήστες δεν ήταν δυνατό να ξεκλειδώσουν τμήματα παραθύρου των Προτιμήσεων συστήματος μετά από αναβάθμιση στο macOS Big Sur από το macOS Catalina.

macOS Big Sur 11.1

 • Τώρα μπορείτε να εγκαταστήσετε το macOS σε ένα Mac με Apple silicon ενώ έχετε συνδεθεί σε λογαριασμό κινητού.
 • Αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα όπου το PIN δεν γίνεται δεκτό κατά την προσπάθεια ελέγχου ταυτότητας με έξυπνη κάρτα.
 • Η εντολή softwareupdate --fetch-full-installer κάνει πλέον λήψη του πιο πρόσφατου προγράμματος εγκατάστασης του macOS όπως αναμένεται.

macOS Big Sur 11

 • Παρέχει υποστήριξη για το MDM, ώστε να επιτρέπει στους τυπικούς χρήστες να ολοκληρώνουν την εγκατάσταση επεκτάσεων πυρήνα παλαιάς τεχνολογίας, κάνοντας επανεκκίνηση του Mac από το μενού Προτιμήσεις συστήματος > Ασφάλεια και απόρρητο χωρίς να χρειάζεται να συμπληρώσουν διαπιστευτήρια διαχειριστή.
 • Υποστηρίζει τα κλειδιά RebuildKernelCache και KextPaths στο λεξικό εντολών MDM RestartDevice.
 • Παρέχει υποστήριξη MDM, ώστε να δίνει στους τυπικούς χρήστες τη δυνατότητα να επιτρέπουν Εγγραφή οθόνης ή Παρακολούθηση εισόδου στο παράθυρο «Απόρρητο» των προτιμήσεων «Ασφάλεια και απόρρητο».
 • Η κίνηση της Υπηρεσίας γνωστοποιήσεων ώθησης Apple (APNs) θα επιστρέψει σωστά στη χρήση διακομιστή μεσολάβησης, αν μια άμεση σύνδεση αποκλειστεί από τείχος προστασίας που δεν αποστέλλει επαναφορά TCP σε πελάτες.
 • Οι υπερσύνδεσμοι σε PDF που περιέχουν χαρακτήρες οι οποίοι είναι κωδικοποιημένοι με ποσοστό πλέον ανοίγουν σωστά.
 • Επιδιορθώνει ένα πρόβλημα κατά το οποίο η προσπάθεια αλλαγής συνθηματικού με χρήση της επέκτασης SSO Kerberos σημείωνε αποτυχία, με εμφάνιση του μηνύματος σφάλματος «Password Change Failed. Configuration file does not specify default realm.» (Απέτυχε η αλλαγή συνθηματικού. Το αρχείο ρύθμισης παραμέτρων δεν καθορίζει προεπιλεγμένο τομέα).
 • Αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα κατά το οποίο αφού επιτρεπόταν σε έναν χρήστη να ξεκλειδώσει έναν τόμο εκκίνησης με προστασία FileVault, ο χρήστης δεν εμφανιζόταν πάντα στη λίστα χρηστών του παραθύρου σύνδεσης.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν ήταν δυνατή η διαγραφή του φακέλου Μετακινημένα στοιχεία.
 • Αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα κατά το οποίο το στοιχείο «Απαιτήσεις συνθηματικού» στις Προτιμήσεις συστήματος δεν εμφανιζόταν όταν ένα συνθηματικό πληρούσε τις προϋποθέσεις κατά τη χρήση πολλών τοπικών πολιτικών.
Ημερομηνία δημοσίευσης: