Γνωστοποιήσεις ακουστικών σε iPhone, iPod touch ή Apple Watch

Λάβετε γνωστοποιήσεις όταν συμπληρώσετε το προτεινόμενο όριο των 7 ημερών για την έκθεση σε ήχο.

Σχετικά με τις γνωστοποιήσεις ακουστικών και την ένταση ήχου

Η ακρόαση ήχου από τα ακουστικά σε πολύ δυνατή ένταση και για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Οι Γνωστοποιήσεις ακουστικών σάς ενημερώνουν αν έχετε εκτεθεί σε ήχο αρκετά μεγάλης έντασης και για αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να επηρεαστεί η ακοή σας, για παράδειγμα, σε ήχο άνω των 80 ντεσιμπέλ (dB) για 40 ώρες συνολικά κατά τις τελευταίες 7 ημέρες.

Πλέον, το iPhone, το iPod touch ή το Apple Watch μπορούν να σας ειδοποιούν όταν έχετε υπερβεί το 100% του ορίου έκθεσης των 7 ημερών ενώ φοράτε ακουστικά.* Μέσω αυτών των γνωστοποιήσεων, θα γνωρίζετε καλύτερα τις συνήθειες ακρόασής σας, ώστε να μπορείτε να προφυλάξτε την ακοή σας. Όταν θα λαμβάνετε μια γνωστοποίηση, θα ακούτε ένα κουδούνισμα και η ένταση θα μειώνεται αυτόματα. Μπορείτε να απορρίψετε τη γνωστοποίηση και να αυξήσετε ξανά την ένταση ήχου, αν το επιθυμείτε.

*Το όριο έκθεσης των 7 ημερών ισχύει μόνο για τον ήχο πολυμέσων. Οι τηλεφωνικές κλήσεις δεν συνυπολογίζονται στο όριο της έκθεσης στον ήχο των ακουστικών σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των γνωστοποιήσεων ακουστικών

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις στο iPhone ή το iPod touch.
  2. Πατήστε «Ήχοι και απτικά» και κατόπιν πατήστε «Ασφάλεια ακουστικών».
  3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή «Γνωστοποιήσεις ακουστικών».*

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την επιλογή «Μείωση δυνατών ήχων», ώστε η ένταση ήχου των ακουστικών σας να μειώνεται αυτόματα όταν γίνεται υπέρβαση του καθορισμένου επιπέδου ντεσιμπέλ.

*Λόγω κανονισμών και προτύπων ασφαλείας, οι γνωστοποιήσεις ακουστικών δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν σε ορισμένες χώρες ή περιοχές.

Έλεγχος των γνωστοποιήσεων

  1. Στο iPhone ή το iPod touch, ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία.
  2. Πατήστε την καρτέλα «Περιήγηση» και κατόπιν πατήστε «Ακοή».
  3. Πατήστε την επιλογή «Γνωστοποιήσεις ακουστικών».

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: