Πληροφορίες για την ένδειξη πορτοκαλί ή πράσινου χρώματος στη γραμμή κατάστασης του iPhone

Στο iOS 14, εμφανίζεται μια ένδειξη πορτοκαλί ή πράσινου χρώματος, όταν το μικρόφωνο ή η κάμερα χρησιμοποιείται από μια εφαρμογή. 

Η ένδειξη πορτοκαλί χρώματος  υποδεικνύει ότι το μικρόφωνο χρησιμοποιείται από μια εφαρμογή στο iPhone.

Η ένδειξη πράσινου χρώματος  υποδεικνύει ότι η κάμερα ή η κάμερα και το μικρόφωνο χρησιμοποιούνται από μια εφαρμογή στο iPhone.

Ημερομηνία δημοσίευσης: