Αν το Mac εμφανίζει ένα εικονίδιο γραναζιού κατά την εκκίνηση

Το παράθυρο επιλογών εκκίνησης δείχνει εικονίδια για κάθε διαθέσιμο δίσκο εκκίνησης, ένα εικονίδιο γραναζιού με την ετικέτα «Επιλογές» και κουμπιά για τον τερματισμό λειτουργίας και την επανεκκίνηση.

Οθόνη επιλογών εκκίνησης macOS Big Sur

Αν χρησιμοποιείτε Mac με Apple silicon, εμφανίζεται το παράθυρο επιλογών εκκίνησης κατά την ενεργοποίηση του Mac. Συνεχίστε να πατάτε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας του για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. 

Στις επιλογές εκκίνησης, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  • Επιλέξτε έναν δίσκο εκκίνησης, όπως το Macintosh HD. Έπειτα, κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια» για να γίνει εκκίνηση από τον συγκεκριμένο δίσκο.
  • Πατήστε «Επιλογές» και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια» για να ανοίξετε την Ανάκτηση macOS. Από εκεί, μπορείτε να επανεγκαταστήσετε το macOS, να χρησιμοποιήσετε το Βοήθημα δίσκων για να επισκευάσετε τον δίσκο ή να διαγράψετε τον δίσκο και άλλα.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή «Τερματισμός» ή «Επανεκκίνηση».

Αυτές οι κρυφές δυνατότητες είναι διαθέσιμες και στις επιλογές εκκίνησης:

Ημερομηνία δημοσίευσης: