Εάν ένα αρχείο εικόνας πολυμέσων λείπει ή έχει καταστραφεί στα Pages, Numbers ή Keynote

Μπορείτε να αντικαταστήσετε ένα αρχείο εικόνας, ταινίας ή ήχου που λείπει ή έχει καταστραφεί με ένα αντίγραφο του ίδιου αρχείου ή ένα άλλο αρχείο.

Θα πρέπει να αντικαταστήσετε ένα αρχείο εικόνας, ταινίας ή ήχου που λείπει ή έχει καταστραφεί στο έγγραφο, το υπολογιστικό φύλλο ή την παρουσίασή σας, ειδικά εάν συνεργάζεστε με άλλους στο έγγραφο. Εάν το έγγραφό σας έχει αρχεία πολυμέσων που λείπουν ή έχουν καταστραφεί, εμφανίζεται ένα παράθυρο όταν ανοίγετε το έγγραφο που παραθέτει τα αρχεία που λείπουν ή έχουν καταστραφεί.

Μπορείτε να διαπιστώσετε εάν ένα αρχείο έχει καταστραφεί όταν εμφανίζεται με συγκεκριμένο τρόπο στο έγγραφό σας:

 • Οι εικόνες που έχουν καταστραφεί εμφανίζονται με χαμηλότερη ανάλυση σε σχέση με τις πρωτότυπες.
 • Το περιεχόμενο των εικόνων που έχουν καταστραφεί εμφανίζεται με τετραγωνάκια.
 • Τα βίντεο που λείπουν ή έχουν καταστραφεί εμφανίζονται ως καρέ αφίσας χωρίς δυνατότητα αναπαραγωγής.
 • Τα αρχεία ήχου που έχουν καταστραφεί εμφανίζονται ως εικονίδια ήχου χωρίς δυνατότητα αναπαραγωγής. 

Αν το αρχείο πολυμέσων που λείπει ή έχει καταστραφεί βρίσκεται σε ένα κοινόχρηστο έγγραφο, διακόψτε την κοινή χρήση του εγγράφου και στη συνέχεια αντικαταστήστε την εικόνα.

Αντικατάσταση αρχείου πολυμέσων σε iPhone, iPad ή iPod touch

Για εικόνες και ταινίες που λείπουν ή έχουν καταστραφεί, μπορείτε να αντικαταστήσετε τα αρχεία για να διατηρήσετε τη διάταξη του εγγράφου σας. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται επίσης ότι όλοι οι συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν παλαιότερες εκδόσεις της εφαρμογής θα μπορούν να συνεχίσουν να συνεργάζονται.

 1. Στο παράθυρο «Προειδοποιήσεις», πατήστε το κουμπί δίπλα στην προειδοποίηση για αρχείο που λείπει ή έχει καταστραφεί για να μεταβείτε στη θέση του στο έγγραφο, το υπολογιστικό φύλλο ή την παρουσίασή σας.
  Εάν κλείσατε το παράθυρο «Προειδοποιήσεις», πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» και, στη συνέχεια, πατήστε «Εμφάνιση προειδοποιήσεων».
 2. Πατήστε την εικόνα, την ταινία, την ειδοποίηση για αρχείο που λείπει, το καρέ αφίσας ή οποιοδήποτε άλλο υπόλειμμα του αρχείου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «Μορφή».
 3. Πατήστε «Εικόνα» ή «Ταινία», πατήστε «Αντικατάσταση» και έπειτα επιλέξτε την φωτογραφία ή την ταινία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για αρχεία ήχου που λείπουν ή έχουν καταστραφεί, διαγράψτε το αρχείο και, στη συνέχεια, προσθέστε το πάλι. Εάν ηχογραφήσατε απευθείας στο έγγραφο, το υπολογιστικό φύλλο ή την παρουσίασή σας, διαγράψτε το αρχείο και, στη συνέχεια, επαναλάβετε την ηχογράφηση.

Αντικατάσταση αρχείου πολυμέσων σε Mac

Για αρχεία εικόνων, βίντεο ή ήχου που λείπουν ή έχουν καταστραφεί, μπορείτε να αντικαταστήσετε τα αρχεία για να διατηρήσετε τη διάταξη του εγγράφου σας:

 1. Στο παράθυρο «Προειδοποιήσεις», πατήστε το κουμπί δίπλα στην προειδοποίηση για αρχείο που λείπει ή έχει καταστραφεί για να μεταβείτε στη θέση του στο έγγραφο, το υπολογιστικό φύλλο ή την παρουσίασή σας.
  Εάν κλείσατε το παράθυρο «Προειδοποιήσεις», επιλέξτε Προβολή > Εμφάνιση προειδοποιήσεων.
 2. Επιλέξτε την εικόνα, την ταινία, την ειδοποίηση για αρχείο που λείπει, το καρέ αφίσας ή οποιοδήποτε άλλο υπόλειμμα του αρχείου στο έγγραφο, το υπολογιστικό φύλλο ή την παρουσίασή σας.
 3. Πατήστε το κουμπί «Μορφή» και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Εικόνα» ή «Ταινία» στον επιθεωρητή.
 4. Πατήστε «Αντικατάσταση», εντοπίστε το αρχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε «Άνοιγμα».

Εάν ηχογραφήσατε απευθείας στο έγγραφο, το υπολογιστικό φύλλο ή την παρουσίασή σας, διαγράψτε το αρχείο και, στη συνέχεια, επαναλάβετε την ηχογράφηση.

Αντικατάσταση εικόνας σε σύνδεση στο iCloud.com

Μπορείτε να αντικαταστήσετε αρχεία εικόνων όταν χρησιμοποιείτε τα Pages, Numbers ή Keynote σε σύνδεση στο iCloud.com.

 1. Επιλέξτε την εικόνα στο έγγραφο, το υπολογιστικό φύλλο ή την παρουσίαση.
 2. Πατήστε το κουμπί «Μορφή» και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Εικόνα» στον επιθεωρητή.
 3. Πατήστε «Αντικατάσταση», εντοπίστε το αρχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε «Επιλογή».
Ημερομηνία δημοσίευσης: