Αν σας λείπουν διαδρομές GPS Προπόνησης ή δεδομένα Υγείας μετά την ενημέρωση σε iOS 14 και watchOS 7

Αν πραγματοποιήσατε ενημέρωση στο iOS 14 και στο watchOS 7 και λείπουν δεδομένα Υγείας και Δραστηριότητας, μάθετε τι μπορείτε να κάνετε για να αποτρέψετε μελλοντική απώλεια δεδομένων.

Μετά την ενημέρωση σε iOS 14.0 και watchOS 7.0, μπορεί να παρατηρήσετε τα εξής:

 • Οι χάρτες σας με τις διαδρομές προπόνησης λείπουν στην εφαρμογή Fitness στο iPhone για προηγούμενες προπονήσεις με δυνατότητα GPS από το Apple Watch.
 • Η Δραστηριότητα, οι Καρδιακοί παλμοί ή άλλες εφαρμογές που σχετίζονται με την υγεία δεν μπορούν να ξεκινήσουν ή να φορτώσουν δεδομένα στο Apple Watch.
 • Η εφαρμογή Fitness ή Υγεία δεν μπορεί να ξεκινήσει ή να φορτώσει δεδομένα στο iPhone.
 • Η εφαρμογή Υγεία ή Fitness αναφέρει μια ανακριβή αποθήκευση όγκου δεδομένων στο iPhone.
 • Η εφαρμογή Δραστηριότητα αναφέρει μια ανακριβή αποθήκευση όγκου δεδομένων στο Apple Watch.
 • Τα δεδομένα επιπέδων ήχου περιβάλλοντος ή τα δεδομένα επιπέδων ήχου ακουστικών από το Apple Watch λείπουν στην εφαρμογή Υγεία στο iPhone.
 • Αυξημένη αποφόρτιση μπαταρίας στο iPhone ή στο Apple Watch.

Αν αντιμετωπίσετε δύο ή περισσότερα από τα παραπάνω προβλήματα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Καταργήστε τη ζευγοποίηση μεταξύ του Apple Watch και του iPhone

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Watch στο iPhone.
 2. Πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου» και, στη συνέχεια, πατήστε «Όλα τα ρολόγια».
 3. Πατήστε το κουμπί πληροφοριών δίπλα στο ρολόι που θέλετε να αποζευγοποιήσετε.
 4. Πατήστε «Αποζευγοποίηση Apple Watch».

Προτού σβήσετε όλο το περιεχόμενο και τις ρυθμίσεις στο Apple Watch, το iPhone θα δημιουργήσει ένα νέο εφεδρικό αντίγραφο του Apple Watch. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εφεδρικό αντίγραφο για την επαναφορά του Apple Watch.

Επαληθεύστε τις ρυθμίσεις iCloud και δημιουργήστε εφεδρικό αντίγραφο

Προτού δημιουργήσετε εφεδρικό αντίγραφο, βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χώρο αποθήκευσης στο iCloud.

 1. Στο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε το όνομά σας και κατόπιν πατήστε «iCloud».
 3. Επαληθεύστε ότι η Υγεία είναι ενεργοποιημένη ή πατήστε για να την ενεργοποιήσετε.
 4. Πατήστε «Εφεδρικό αντίγραφο iCloud».
 5. Επαληθεύστε ότι το Εφεδρικό αντίγραφο iCloud είναι ενεργοποιημένο ή πατήστε για να το ενεργοποιήσετε.
 6. Πατήστε «Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου τώρα», για να δημιουργήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο και περιμένετε να ολοκληρωθεί.

Για να επιβεβαιώσετε ότι οι πληροφορίες Υγείας έχουν αποθηκευτεί σε εφεδρικό αντίγραφο, στην εφαρμογή Υγεία, πατήστε την εικόνα του προφίλ σας επάνω δεξιά. Στο κάτω μέρος της οθόνης, μπορείτε να επαληθεύσετε πότε δημιουργήθηκε το τελευταίο εφεδρικό αντίγραφο των δεδομένων σας. Αν το χρονικό διάστημα που εμφανίζεται δεν είναι πρόσφατο, περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου και ελέγξτε ξανά.

Διαγράψτε όλο το περιεχόμενο και τις ρυθμίσεις από το iPhone

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε «Γενικά» και κατόπιν πατήστε «Επαναφορά».
 3. Πατήστε «Σβήσιμο όλου του περιεχομένου και ρυθμίσεων».

Επαναφέρετε το iPhone και το Apple Watch από εφεδρικό αντίγραφο

 1. Ενεργοποιήστε το iPhone και επαναφέρετέ το από το εφεδρικό αντίγραφό σας στο iCloud.
 2. Μετά την επαναφορά, ανοίξτε την εφαρμογή Watch στο iPhone.
 3. Πατήστε «Έναρξη ζευγοποίησης» και περιμένετε να ολοκληρωθεί η ζευγοποίηση.
 4. Πατήστε «Επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο» και επιλέξτε το πιο πρόσφατο εφεδρικό αντίγραφο για επαναφορά.
Ημερομηνία δημοσίευσης: