Διαμόρφωση επιπέδων καρδιαγγειακής κατάστασης

Το Apple Watch μπορεί να εκτιμήσει το επίπεδο της καρδιαγγειακής σας κατάστασης και να σας στείλει μια γνωστοποίηση όταν αυτό είναι χαμηλό.

Τι είναι η καρδιαγγειακή κατάσταση

Η καρδιαγγειακή κατάσταση είναι μια μέτρηση της τιμής VO2 max, δηλαδή της μέγιστης ποσότητας οξυγόνου που μπορεί να καταναλώσει το σώμα κατά τη διάρκεια άσκησης. Το επίπεδο της καρδιαγγειακής κατάστασης αποτελεί σημαντική ένδειξη της συνολικής υγείας σας και παράγοντα πρόβλεψης της υγείας σας σε βάθος χρόνου. Το Apple Watch σάς παρέχει μια εκτίμηση της καρδιαγγειακής κατάστασης μετρώντας πόση προσπάθεια καταβάλλει η καρδιά σας για να λειτουργήσει κατά τη διάρκεια βαδίσματος, τρεξίματος ή πεζοπορίας σε εξωτερικό χώρο.

Διαμόρφωση επιπέδων καρδιαγγειακής κατάστασης και ενεργοποίηση γνωστοποιήσεων

Για να διαμορφώσετε τα επίπεδα καρδιαγγειακής κατάστασης, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει το iPhone στην πιο πρόσφατη έκδοση του iOS και το Apple Watch Series 3 ή μεταγενέστερο μοντέλο στην πιο πρόσφατη έκδοση του watchOS.

 1. Από την εφαρμογή Υγεία στο iPhone, πατήστε την καρτέλα «Σύνοψη». 
 2. Πατήστε «Διαμόρφωση» στην ενότητα «Καρδιαγγειακή κατάσταση» και μετά πατήστε «Επόμενο».
 3. Επιβεβαιώστε τα στοιχεία σας. Κάθε αλλαγή που κάνετε εδώ θα αποθηκεύεται στα Ιατρικά στοιχεία στις Ρυθμίσεις.
 4. Πατήστε «Επόμενο».
 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να μάθετε σχετικά με άλλους παράγοντες που μπορούν να επιδεινώσουν την καρδιαγγειακή σας κατάσταση, καθώς και για τα επίπεδα καρδιαγγειακής κατάστασης με βάση την ηλικία και το φύλο σας.
 6. Πατήστε «Επόμενο».
 7. Πατήστε «Turn on Notifications» (Ενεργοποίηση γνωστοποιήσεων) για να λάβετε μια γνωστοποίηση αν το Apple Watch ανιχνεύσει ότι το επίπεδο της καρδιαγγειακής σας κατάστασης είναι χαμηλό. Για να ενεργοποιήσετε τις γνωστοποιήσεις πρέπει να είστε τουλάχιστον 20 ετών.
 8. Πατήστε «Τέλος».

Αν τα επίπεδα της καρδιαγγειακής σας κατάστασης είναι χαμηλά για την ηλικία και το φύλο σας, θα λάβετε μια γνωστοποίηση. Αν τα επίπεδα της καρδιαγγειακής κατάστασης εξακολουθούν να είναι χαμηλά, θα λάβετε επιπλέον γνωστοποιήσεις.

Οι περισσότεροι χρήστες μπορούν να βελτιώσουν την τιμή VO2 max με πιο έντονη και πιο συχνή καρδιαγγειακή άσκηση. Ορισμένες παθήσεις ή φάρμακα που μειώνουν τους καρδιακούς παλμούς μπορεί να προκαλέσουν υπερεκτίμηση της τιμής VO2 max.

Προβολή των δεδομένων καρδιαγγειακής κατάστασης

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία στο iPhone και, στη συνέχεια, πατήστε «Περιήγηση».
 2. Πατήστε «Καρδιά» και μετά πατήστε «Καρδιαγγειακή κατάσταση».
 3. Πατήστε «D» (H), «W» (E) ή «Y» (E) για να δείτε τον μέσο όρο σας για την Ημέρα, την Εβδομάδα ή το Έτος αντίστοιχα.
 4. Πατήστε «Εμφάνιση όλων των επιπέδων καρδιαγγειακής κατάστασης».
 5. Πατήστε ένα επίπεδο καρδιαγγειακής κατάστασης για να συγκρίνετε τα αποτελέσματά σας με άλλα επίπεδα βάσει της ηλικίας και του φύλου σας.

Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε το εικονίδιο «i»  για να δείτε το μέσο επίπεδο καρδιαγγειακής κατάστασης για όλες τις ηλικίες, για τις επιλογές «Γυναίκα», «Άντρας» ή «Όλα». 

 

Πώς το Apple Watch υπολογίζει τα επίπεδα της καρδιαγγειακής σας κατάστασης

Το Apple Watch Series 3 ή μεταγενέστερο μοντέλο μπορεί να καταγράφει την εκτιμώμενη τιμή VO2 max χρησιμοποιώντας τους αισθητήρες καρδιάς και κίνησης κατά τη διάρκεια βαδίσματος, τρεξίματος ή πεζοπορίας. Επίσης, μπορεί να υπολογίζει την τιμή VO2 max αν ξεκινάτε βάδισμα, τρέξιμο ή πεζοπορία σε εξωτερικό χώρο στην εφαρμογή Προπόνηση. Το Apple Watch υποστηρίζει εύρος τιμών VO2 max μεταξύ 14 και 60 mL/kg/λεπτό που επικυρώνεται για χρήστες άνω των 20 ετών.

Το Apple Watch, για να εκτιμήσει το επίπεδο της καρδιαγγειακής σας κατάστασης, λαμβάνει υπόψη και τα εξής:

 • Ηλικία
 • Φύλο
 • Βάρος
 • Ύψος
 • Φάρμακα που μπορεί να επηρεάζουν τους καρδιακούς σας παλμούς

Για να λάβετε μια αρχική εκτίμηση, μπορεί να χρειαστεί να φορέσετε το Apple Watch τουλάχιστον για 24 ώρες και να ακολουθήσουν αρκετές προπονήσεις* και παθητικές μετρήσεις με το Apple Watch.

*Δεν υποστηρίζονται προπονήσεις ωθήσεων.

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: