Παρακολουθήστε τα επίπεδα της καρδιαγγειακής σας κατάστασης

Το Apple Watch μπορεί να εκτιμήσει το επίπεδο της καρδιαγγειακής σας κατάστασης και να σας στείλει μια γνωστοποίηση όταν αυτό είναι χαμηλό.

Πληροφορίες σχετικά με την καρδιαγγειακή κατάσταση

Η καρδιαγγειακή κατάσταση είναι μια μέτρηση της τιμής VO2 max, δηλαδή της μέγιστης ποσότητας οξυγόνου που μπορεί να καταναλώσει το σώμα κατά τη διάρκεια της άσκησης. Το επίπεδο της καρδιαγγειακής κατάστασης αποτελεί σημαντική ένδειξη της συνολικής υγείας σας και παράγοντα πρόβλεψης της υγείας σας σε βάθος χρόνου. Το Apple Watch σάς παρέχει μια εκτίμηση της καρδιαγγειακής κατάστασης μετρώντας πόση προσπάθεια καταβάλλει η καρδιά σας για να λειτουργήσει κατά το βάδισμα, το τρέξιμο ή την πεζοπορία σε εξωτερικό χώρο στην εφαρμογή Προπόνηση.

Αν τα επίπεδα της καρδιαγγειακής σας κατάστασης είναι χαμηλά για την ηλικία και το φύλο σας, θα λάβετε μια γνωστοποίηση. Αν τα επίπεδα της καρδιαγγειακής κατάστασης εξακολουθούν να είναι χαμηλά, θα λάβετε επιπλέον γνωστοποιήσεις.

Τα περισσότερα άτομα μπορούν να βελτιώσουν την τιμή VO2 max αυξάνοντας την ένταση και τη συχνότητα της καρδιαγγειακής άσκησης που κάνουν. Συγκεκριμένες παθήσεις ή φάρμακα που μειώνουν τους καρδιακούς σας παλμούς ενδέχεται να προκαλέσουν υπερεκτίμηση της τιμής VO2 max.

iPhone στο οποίο εμφανίζεται ένα ενδεικτικό γράφημα των μηνιαίων δεδομένων καρδιαγγειακής κατάστασης. 

Προβολή των δεδομένων καρδιαγγειακής κατάστασης

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία στο iPhone και στη συνέχεια αγγίξτε «Περιήγηση».
  2. Αγγίξτε «Καρδιά» και μετά αγγίξτε «Καρδιαγγειακή κατάσταση».
  3. Αγγίξτε «Η», «Β» ή «Ε» για να δείτε τον μέσο όρο σας για την Ημέρα, τη Βδομάδα ή το Έτος αντίστοιχα.
  4. Αγγίξτε «Εμφάνιση όλων των επιπέδων καρδιαγγειακής κατάστασης».
  5. Αγγίξτε ένα επίπεδο καρδιαγγειακής κατάστασης για να συγκρίνετε τα αποτελέσματά σας με άλλα επίπεδα βάσει της ηλικίας και του φύλου σας.

Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε το κουμπί «Εμφάνιση πληροφοριών»  επάνω δεξιά, για να δείτε το μέσο επίπεδο καρδιαγγειακής κατάστασης για όλες τις ηλικίες, για τις επιλογές «Γυναίκα», «Άντρας» ή «Όλα». 

 

Πώς υπολογίζει το Apple Watch τα επίπεδα της καρδιαγγειακής σας κατάστασης

Το Apple Watch Series 3 ή νεότερο μοντέλο μπορεί να υπολογίζει την τιμή VO2 max χρησιμοποιώντας τους αισθητήρες καρδιάς και κίνησης κατά το βάδισμα, το τρέξιμο ή την πεζοπορία σε εξωτερικό χώρο στην εφαρμογή Προπόνηση. Το Apple Watch υποστηρίζει εύρος τιμών VO2 max μεταξύ 14 και 65 mL/kg/λεπτό που επικυρώνεται για χρήστες άνω των 20 ετών.

Για να εκτιμήσει το επίπεδο της καρδιαγγειακής σας κατάστασης, το Apple Watch λαμβάνει υπόψη και τα εξής:

  • Ηλικία
  • Φύλο
  • Βάρος
  • Ύψος
  • Φάρμακα που μπορεί να επηρεάζουν τους καρδιακούς σας παλμούς

Για να λάβετε μια αρχική εκτίμηση, μπορεί να χρειαστεί να φορέσετε το Apple Watch τουλάχιστον για 24 ώρες και να ακολουθήσουν αρκετές προπονήσεις βαδίσματος, τρεξίματος ή πεζοπορίας σε εξωτερικό χώρο* και παθητικές μετρήσεις με το Apple Watch.

Αν η εφαρμογή Υγεία διαπιστώσει ότι οι προηγούμενες εκτιμήσεις της καρδιαγγειακής σας κατάστασης θα μπορούσαν να είναι πιο ακριβείς, θα έχετε την επιλογή να ενημερώσετε τα δεδομένα σας. Στην εφαρμογή Καρδιαγγειακή κατάσταση, πατήστε «Ενημέρωση» στην ενότητα «Update Your Data (Ενημέρωση δεδομένων)». Αφού πραγματοποιήσετε την ενημέρωση, η γνωστοποίηση «Cardio Fitness Data Updated (Τα δεδομένα καρδιαγγειακής κατάστασης ενημερώθηκαν)» σας δείχνει τα αποτελέσματα της ενημέρωσης και τις αλλαγές στις εκτιμήσεις.

Μάθετε περισσότερα

* Δεν υποστηρίζονται προπονήσεις ωθήσεων.

Ημερομηνία δημοσίευσης: