Χρήση των AirPods Max μετά το σέρβις

Μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε τα AirPods Max μετά το σέρβις.

Το εξάρτημα ή το προϊόν μετά το σέρβις καλύπτεται από εγγύηση 90 ημερών για παροχή σέρβις ή για το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης προϊόντος ή του προγράμματος AppleCare, όποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο. Το προϊόν που υποβλήθηκε σε σέρβις ή αντικαταστάθηκε καλύπτεται επίσης από τη νομοθεσία προστασίας καταναλωτών, όπου προβλέπεται.

  1. Τοποθετήστε τις επενδύσεις ακουστικών σας στα AirPods Max. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε την αριστερή (L) επένδυση στο αριστερό σας αυτί και τη δεξιά επένδυση (R) στο δεξί σας αυτί και ότι οι ενδείξεις L και R εμφανίζονται με τη δεξιά πλευρά προς τα πάνω όταν κοιτάτε τα ακουστικά σας όρθια. Αν οι επενδύσεις σας είναι τοποθετημένες στη λανθασμένη πλευρά ή ανάποδα, τα AirPods Max δεν θα αποδίδουν κατά το αναμενόμενο.
  2. Διαμορφώστε τα AirPods Max.

© 2021 Apple Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία Apple, το λογότυπο Apple και η επωνυμία iTunes είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. που έχουν κατατεθεί στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και περιοχές. Η επωνυμία AppleCare είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc. που έχει κατατεθεί στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και περιοχές. Άλλα ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών.

Ημερομηνία δημοσίευσης: