Χρήση του Κέντρου ελέγχου στο Mac σας

Το Κέντρο ελέγχου συγκεντρώνει σε ένα μόνο σημείο στοιχεία γραμμής μενού, όπως τα Bluetooth, Wi-Fi και Ήχος. Επίσης, έχετε στη διάθεσή σας επιπλέον χειριστήρια και άμεση πρόσβαση σε όλα αυτά τα στοιχεία.

Για να προβάλετε το Κέντρο ελέγχου, κάντε κλικ στο εικονίδιο του Κέντρου ελέγχου  στη γραμμή μενού.

Κάντε κλικ σε ένα στοιχείο στο Κέντρο ελέγχου, για να δείτε επιπλέον χειριστήρια για το συγκεκριμένο στοιχείο. Για παράδειγμα, κάντε κλικ στο στοιχείο «Wi-Fi» για να επιλέξετε από μια λίστα δικτύων που βρίσκονται κοντά, κάντε κλικ στο στοιχείο «Ήχος» για να επιλέξετε μια συσκευή ήχου ή κάντε κλικ στο στοιχείο «Οθόνη» προκειμένου να δείτε επιλογές για τις λειτουργίες Σκούρα εμφάνιση, Night Shift ή True Tone.

Αν προτιμάτε τα στοιχεία να εμφανίζονται από μόνα τους στη γραμμή μενού, απλώς σύρετέ τα από το Κέντρο ελέγχου στη γραμμή μενού:

Κέντρο ελέγχου macOS – στοιχείο Bluetooth που σύρεται από το Κέντρο ελέγχου στη γραμμή μενού του γραφείου εργασίας

Το Κέντρο ελέγχου είναι διαθέσιμο μετά από αναβάθμιση στο macOS Big Sur ή νεότερη έκδοση.

 


Πώς μπορείτε να προσαρμόσετε το Κέντρο ελέγχου

  1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Dock και γραμμή μενού».
  2. Επιλέξτε ένα στοιχείο στην πλαϊνή στήλη.
  3. Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια για να επιλέξετε εάν το στοιχείο θα εμφανίζεται στη γραμμή μενού, στο Κέντρο ελέγχου ή και στα δύο.
    • Ορισμένα στοιχεία εμφανίζονται πάντα στο Κέντρο ελέγχου. Άλλα στοιχεία, όπως οι Συντομεύσεις Προσβασιμότητας, η Μπαταρία και η Γρήγορη εναλλαγή χρήστη, μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν.
    • Κάποια στοιχεία, όπως τα στοιχεία «Μην ενοχλείτε» και «Ήχος» μπορούν να ρυθμιστούν έτσι ώστε να εμφανίζονται στη γραμμή μενού συνεχώς ή μόνο όταν είναι ενεργά.
    • Η περιοχή προεπισκόπησης στη δεξιά πλευρά δείχνει τη σταθερή θέση κάθε στοιχείου στο Κέντρο ελέγχου. 
Ημερομηνία δημοσίευσης: