Χρήση της Ώρας σχολείου στο Apple Watch

Ρυθμίστε όρια βάσει προγράμματος στο Apple Watch ενός παιδιού με τη λειτουργία «Ώρα σχολείου» ή χρησιμοποιήστε τη στο δικό σας ρολόι όποτε θέλετε να παραμένετε συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνετε.

Τι χρειάζεστε

Για να χρησιμοποιήσετε προγράμματα Ώρας σχολείου στο Apple Watch ενός παιδιού, πρώτα διαμορφώστε το Apple Watch με τη Διαμόρφωση οικογένειας. Για αυτό απαιτείται ένα Apple Watch Series 4 ή νεότερο μοντέλο με σύνδεση κινητού δικτύου* ή Apple Watch SE με σύνδεση κινητού δικτύου, με watchOS 7 ή νεότερη έκδοση. Χρειάζεστε επίσης ένα iPhone 6s ή νεότερο μοντέλο με iOS 14 ή νεότερη έκδοση για την αρχική διαμόρφωση του ρολογιού. 

Για να χρησιμοποιήσετε την Ώρα σχολείου στο δικό σας Apple Watch, χρειάζεστε watchOS 7 ή νεότερη έκδοση.

Πώς να ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα Ώρας σχολείου

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Watch στο iPhone. Πατήστε «Όλα τα ρολόγια» και, στη συνέχεια, πατήστε το ρολόι του παιδιού σας.
  2. Πατήστε «Τέλος» και, στη συνέχεια, πατήστε «Ώρα σχολείου».
  3. Ενεργοποιήστε την Ώρα σχολείου και, στη συνέχεια, πατήστε «Επεξεργασία προγράμματος».
  4. Επιλέξτε τις ημέρες και ώρες που θέλετε να είναι ενεργή η Ώρα σχολείου.
  5. Πατήστε «Προσθήκη ώρας» αν θέλετε να διαμορφώσετε περισσότερα από ένα προγράμματα σε μια ημέρα. Για παράδειγμα, μπορείτε να διαμορφώσετε ένα πρόγραμμα για τα πρωινά μαθήματα και ένα άλλο για τα απογευματινά.

Για να αλλάξετε το πρόγραμμα της Ώρας σχολείου, ανοίξτε την εφαρμογή Watch στο iPhone σας και πατήστε το κουμπί πληροφοριών  δίπλα από το διαχειριζόμενο ρολόι. Πατήστε «Ώρα σχολείου» και, στη συνέχεια, πατήστε «Επεξεργασία προγράμματος».

Προσωρινή έξοδος από την Ώρα σχολείου

Το παιδί σας μπορεί να εξέλθει προσωρινά από την Ώρα σχολείου για να κάνει διάφορα πράγματα, όπως να ελέγξει για μηνύματα. Για έξοδο από την Ώρα σχολείου, περιστρέψτε το Digital Crown και, στη συνέχεια, πατήστε «Έξοδος» για επιβεβαίωση.

Αν είναι ενεργό ένα πρόγραμμα Ώρας σχολείου, η λειτουργία Ώρας σχολείου συνεχίζεται αυτόματα.

Εμφάνιση αναφορών Ώρας σχολείου

Η ώρα έναρξης και λήξης όλων των προσωρινών εξόδων από την Ώρα σχολείου αναφέρεται στην εφαρμογή Watch στο iPhone σας. Για να δείτε πότε πραγματοποιήθηκε έξοδος από την Ώρα σχολείου, ανοίξτε την εφαρμογή Watch, πατήστε «Όλα τα ρολόγια», πατήστε το Apple Watch του παιδιού σας και, στη συνέχεια, πατήστε «Ώρα σχολείου».

Η αναφορά εμφανίζεται επίσης στο Apple Watch του παιδιού σας. Για να τη δείτε, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις στο ρολόι του και πατήστε «Ώρα σχολείου».

Συγκεντρωθείτε με την Ώρα σχολείου στο Apple Watch

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ώρα σχολείου στο δικό σας ρολόι όποτε θέλετε να παραμένετε συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ώρα σχολείου αντί για τη ρύθμιση «Μην ενοχλείτε» ή τη Λειτουργία κινηματογράφου όταν θέλετε να θέσετε σε σίγαση τις γνωστοποιήσεις και να ελέγχετε την ώρα ευκολότερα με λιγότερους οπτικούς περισπασμούς.

Αρχικά, προσθέστε το κουμπί «Ώρα σχολείου» στο Κέντρο Ελέγχου:

  1. Αγγίξτε παρατεταμένα το κάτω μέρος της οθόνης του Apple Watch και, στη συνέχεια, σαρώστε προς τα επάνω για να εμφανίσετε το Κέντρο ελέγχου.
  2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς το κάτω μέρος και, κατόπιν, πατήστε «Επεξεργασία».
  3. Πατήστε το κουμπί προσθήκης  στο κουμπί «Ώρα σχολείου» και, κατόπιν, πατήστε «Τέλος».

Στο Κέντρο Ελέγχου, πατήστε το κουμπί «Ώρα σχολείου» για να το ενεργοποιήσετε. Για έξοδο, περιστρέψτε το Digital Crown και, στη συνέχεια, πατήστε «Έξοδος» για επιβεβαίωση.

Ημερομηνία δημοσίευσης: