Εύκολη εισαγωγή δεδομένων με χρήση φορμών στο Numbers

Με τις φόρμες μπορείτε εύκολα να εισαγάγετε δεδομένα σε υπολογιστικά φύλλα σε μικρότερες συσκευές, όπως iPhone, iPad και iPod touch.

Στο Numbers μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα σε μια φόρμα σε iPhone, iPad και iPod touch. Στη συνέχεια, το Numbers θα προσθέσει αυτόματα τα δεδομένα σε έναν πίνακα που είναι συνδεδεμένος με τη φόρμα. Οι φόρμες είναι εξαιρετικές για την εισαγωγή δεδομένων σε απλούς πίνακες που έχουν το ίδιο είδος πληροφοριών, όπως στοιχεία επικοινωνίας, έρευνες, απόθεμα ή συμμετοχή σε τάξη.

Επίσης, όταν χρησιμοποιείτε φόρμες με το Σκαρίφημα, μπορείτε να γράψετε απευθείας σε μια φόρμα με ένα Apple Pencil σε υποστηριζόμενες συσκευές. Το Numbers μετατρέπει χειρόγραφα μηνύματα σε κείμενο και κατόπιν προσθέτει τα δεδομένα στον συνδεδεμένο πίνακα.

Δημιουργία και διαμόρφωση φόρμας

Κατά τη δημιουργία μιας φόρμας, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο συνδεδεμένο πίνακα σε ένα νέο φύλλο ή σύνδεσμο προς έναν υπάρχοντα πίνακα. Αν δημιουργήσετε φόρμα για έναν υπάρχοντα πίνακα, ο πίνακας δεν θα μπορεί να περιλαμβάνει συγχωνευμένα κελιά.

 1. Δημιουργήστε ένα νέο υπολογιστικό φύλλο, πατήστε το κουμπί προσθήκης   κοντά στην επάνω αριστερή γωνία του υπολογιστικού φύλλου και μετά πατήστε «Νέα φόρμα».
 2. Πατήστε «Κενή φόρμα» για να δημιουργήσετε μια φόρμα που συνδέεται με νέο πίνακα και φύλλο. Εναλλακτικά, πατήστε έναν υπάρχοντα πίνακα για να δημιουργήσετε μια φόρμα που συνδέεται με τον συγκεκριμένο πίνακα.
 3. Στη «Διαμόρφωση φόρμας», πατήστε ένα πεδίο για να το επεξεργαστείτε. Κάθε πεδίο αντιστοιχεί σε μια στήλη στον συνδεδεμένο πίνακα. Αν επιλέξατε έναν υπάρχοντα πίνακα που έχει ήδη κεφαλίδες, αντί για τη Διαμόρφωση φόρμας εμφανίζεται η πρώτη καταγραφή. Αν θέλετε να επεξεργαστείτε τη φόρμα, πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων  στην καταγραφή ή επεξεργαστείτε τον συνδεδεμένο πίνακα.
  • Για να προσθέσετε ένα πεδίο, πατήστε την ετικέτα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια νέα ετικέτα. Η συγκεκριμένη ετικέτα εμφανίζεται στη στήλη κεφαλίδας του συνδεδεμένου πίνακα και στο πεδίο στη φόρμα.
  • Για να αφαιρέσετε ένα πεδίο, πατήστε το κουμπί διαγραφής  δίπλα στο πεδίο που θέλετε να αφαιρέσετε και μετά πατήστε «Διαγραφή». Αυτή η ενέργεια αφαιρεί, επίσης, την αντίστοιχη στήλη για αυτό το πεδίο και τυχόν δεδομένα στη στήλη του συνδεδεμένου πίνακα.
  • Για να αναδιατάξετε τα πεδία, αγγίξτε παρατεταμένα το κουμπί αναδιάταξης  δίπλα σε ένα πεδίο και μετά σύρετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Με αυτόν τον τρόπο μετακινείται και η στήλη για το συγκεκριμένο πεδίο στον συνδεδεμένο πίνακα.
  • Για να αλλάξετε τη μορφή ενός πεδίου, πατήστε το κουμπί πληροφοριών  και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια μορφή, όπως Αριθμό, Ποσοστό ή Διάρκεια. Πατήστε το κουμπί πληροφοριών δίπλα σε μια μορφή στο μενού, για να προβάλετε τις πρόσθετες ρυθμίσεις.
 4. Για να προσθέσετε ένα πεδίο, πατήστε «Προσθήκη πεδίου». Μια νέα στήλη θα προστεθεί, επίσης, στον συνδεδεμένο πίνακα.

Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές στη φόρμα σας, πατήστε «Τέλος» για να δείτε την πρώτη καταγραφή και για να εισαγάγετε δεδομένα στη φόρμα. Για να δείτε τον συνδεδεμένο πίνακα, πατήστε το κουμπί πίνακα .

Μπορείτε να μετονομάσετε τη φόρμα και το φύλλο που περιέχει τον συνδεδεμένο πίνακα. Πατήστε το όνομα του υπολογιστικού φύλλου ή της φόρμας, πατήστε «Μετονομασία», πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και μετά πατήστε οπουδήποτε εκτός του πεδίου κειμένου για να αποθηκευτεί.


Εισαγωγή δεδομένων σε φόρμα

Κατά την εισαγωγή δεδομένων για κάθε καταγραφή σε μια φόρμα, το Numbers προσθέτει αυτόματα τα δεδομένα στον συνδεδεμένο πίνακα. Μία μόνο καταγραφή μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα πεδία για δεδομένα, όπως όνομα, μια αντίστοιχη διεύθυνση και έναν αντίστοιχο αριθμό τηλεφώνου. Τα δεδομένα στην καταγραφή εμφανίζονται, επίσης, στην αντίστοιχη σειρά στον συνδεδεμένο πίνακα. Μπορείτε να εισάγετε δεδομένα με πληκτρολόγηση ή χειρογράφως. 

Εισαγωγή δεδομένων με πληκτρολόγηση

Για να πληκτρολογήσετε δεδομένα σε μια φόρμα, πατήστε την καρτέλα για τη φόρμα, πατήστε ένα πεδίο στη φόρμα και μετά εισαγάγετε τα δεδομένα. 

Δείτε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε σε καταγραφές σε μια φόρμα:

 • Για να μεταβείτε στην προηγούμενη ή στην επόμενη καταγραφή, πατήστε το κουμπί αριστερού βέλους  ή δεξιού βέλους .
 • Για να πραγματοποιήσετε κύλιση σε καταγραφές, σύρετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στις κουκκίδες, στα δεξιά των καταχωρίσεων καταγραφής.

Για να προσθέσετε μια καταγραφή, πατήστε το κουμπί προσθήκης. Στον συνδεδεμένο πίνακα θα προστεθεί μια νέα σειρά.

Αν πρέπει να επεξεργαστείτε ξανά τη φόρμα, πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων .

Επίσης, μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα στον συνδεδεμένο πίνακα, κάτι που θα αλλάξει και την αντίστοιχη καταγραφή. Επιπλέον, αν δημιουργήσετε μια νέα σειρά στον πίνακα και προσθέσετε δεδομένα στα κελιά, το Numbers θα δημιουργήσει μια αντίστοιχη καταγραφή στη συνδεδεμένη φόρμα.

Εισαγωγή δεδομένων χειρογράφως με το Apple Pencil

Κατά τη ζευγοποίηση Apple Pencil με υποστηριζόμενο iPad, το Σκαρίφημα είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή.* Για να ελέγξετε τη ρύθμιση για το Σκαρίφημα ή για να την απενεργοποιήσετε, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις  > Apple Pencil στο iPad.

Για να γράψετε σε μια φόρμα, πατήστε την καρτέλα φόρμας και μετά γράψτε στο πεδίο. Το χειρόγραφο μήνυμά σας μετατρέπεται σε κείμενο και εμφανίζεται αυτόματα στον συνδεδεμένο πίνακα.

* Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά, παραδοσιακά κινεζικά και απλοποιημένα κινεζικά με iPadOS 14 ή μεταγενέστερη έκδοση.

Ημερομηνία δημοσίευσης: