Πώς μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό ενός AirTag

Για να βρείτε τον σειριακό αριθμό ενός AirTag, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Εύρεση, αγγίξτε το με ένα smartphone με δυνατότητα NFC ή κοιτάξτε κάτω από την μπαταρία.

Εικόνα χάρτη με την τοποθεσία ενός AirTag 

Ελέγξτε στην εφαρμογή Εύρεση

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Εύρεση.
 2. Πατήστε «Στοιχεία».
 3. Βρείτε το AirTag και αγγίξτε το όνομα του AirTag.
 4. Ο σειριακός αριθμός εμφανίζεται κάτω από το όνομα.

Εικόνα του σειριακού αριθμού ενός AirTag 

Κρατήστε το AirTag κοντά στο smartphone σας

 1. Αγγίξτε παρατεταμένα το επάνω μέρος του iPhone ή ενός smartphone που υποστηρίζει NFC1 στη λευκή πλευρά του AirTag.
 2. Αγγίξτε τη γνωστοποίηση που εμφανίζεται.
 3. Ανοίγει μια ιστοσελίδα, στην οποία εμφανίζεται ο σειριακός αριθμός.

 


Κάτω από την μπαταρία, μπορείτε να δείτε τυπωμένο τον σειριακό αριθμό.

Κοιτάξτε κάτω από την μπαταρία

 1. Πιέστε προς τα κάτω το γυαλιστερό κάλυμμα μπαταρίας από ανοξείδωτο ατσάλι του AirTag και περιστρέψτε το αριστερόστροφα μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται.
 2. Αφαιρέστε το κάλυμμα και την μπαταρία.2
 3. Βρείτε τον σειριακό αριθμό τυπωμένο στο εσωτερικό του AirTag. 
 4. Τοποθετήστε πάλι την μπαταρία με τη θετική πλευρά προς τα επάνω. Όταν ακούσετε έναν ήχο, αυτό υποδεικνύει ότι η μπαταρία συνδέθηκε.
 5. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα ευθυγραμμίζοντας τις τρεις γλωσσίδες του καλύμματος με τις τρεις υποδοχές του AirTag.
 6. Πιέστε το κάλυμμα προς τα κάτω.
 7. Περιστρέψτε το κάλυμμα δεξιόστροφα μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται.

 

1. Εάν δεν έχετε iPhone, η συσκευή ανάγνωσης NFC του smartphone σας ενδέχεται να είναι σε διαφορετική θέση.
2. Προειδοποίηση: Το AirTag, το κάλυμμα της μπαταρίας και η μπαταρία μπορεί να ενέχουν κίνδυνο πνιγμού ή να προκαλέσουν άλλον τραυματισμό σε μικρά παιδιά. Φυλάσσετε αυτά τα αντικείμενα μακριά από μικρά παιδιά.

Ημερομηνία δημοσίευσης: