Χρήση της Λειτουργίας Νύχτα στο iPhone

Στα υποστηριζόμενα μοντέλα iPhone, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Λειτουργία Νύχτα για να τραβήξετε φωτογραφίες όταν η κάμερα ανιχνεύει περιβάλλον χαμηλού φωτισμού.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Λειτουργία Νύχτα με τα iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro και iPhone 11 Pro Max.

 

Λήψη φωτογραφιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού με τη Λειτουργία Νύχτα

Η Λειτουργία Νύχτα ενεργοποιείται αυτόματα όταν η κάμερα εντοπίζει περιβάλλον χαμηλού φωτισμού. Το εικονίδιο της Λειτουργίας Νύχτα  στο επάνω μέρος της οθόνης γίνεται κίτρινο όταν η λειτουργία είναι ενεργή. Ανάλογα με το πόσο σκοτεινή είναι η σκηνή, το iPhone μπορεί να τραβήξει γρήγορα μια φωτογραφία με τη Λειτουργία Νύχτα ή μπορεί να χρειαστεί μερικά δευτερόλεπτα. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τη ρύθμιση έκθεσης.

Για να επιτύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα, κρατήστε το iPhone σταθερό μέχρι να ολοκληρωθεί η λήψη. Δοκιμάστε να τοποθετήσετε το iPhone σας σε μια σταθερή και ασφαλή επιφάνεια ή χρησιμοποιήστε ένα τρίποδο για να αυξήσετε τη σταθερότητα και να ελέγξετε την καθαρότητα της έκθεσης.

Με το iOS 14 και νεότερες εκδόσεις, αν το iPhone ανιχνεύει κίνηση όταν προσπαθείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία, μπορείτε να ευθυγραμμίσετε τα σταυρονήματα στο καρέ ώστε να μειωθεί η κίνηση και να βελτιωθεί η λήψη. Για να διακόψετε την ενδιάμεση λήψη φωτογραφιών της Λειτουργίας Νύχτα αντί να περιμένετε να ολοκληρωθεί η λήψη, απλώς πατήστε το κουμπί διακοπής κάτω από το ρυθμιστικό.

Ρύθμιση του χρόνου λήψης

Όταν τραβάτε μια φωτογραφία στη Λειτουργία Νύχτα, εμφανίζεται ένας αριθμός δίπλα στο εικονίδιο της Λειτουργίας Νύχτα ο οποίος υποδεικνύει τη διάρκεια της λήψης.

Για να δοκιμάσετε να τραβήξετε φωτογραφίες μεγαλύτερης διάρκειας στη Λειτουργία Νύχτα, πατήστε το εικονίδιο της Λειτουργίας Νύχτα. Κατόπιν, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό πάνω από το κουμπί λήψης για να επιλέξετε τη ρύθμιση «Μέγιστη» η οποία επεκτείνει τον χρόνο λήψης. Όταν τραβήξετε τη φωτογραφία, το ρυθμιστικό θα γίνει χρονοδιακόπτης που μετράει αντίστροφα μέχρι τη λήξη της λήψης.

Λήψη selfie στη Λειτουργία Νύχτα

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Κάμερα.
  2. Πατήστε το κουμπί της μπροστινής κάμερας .
  3. Κρατήστε το iPhone μπροστά σας.
  4. Τραβήξτε τη selfie.

Οι selfie στη Λειτουργία Νύχτα υποστηρίζονται στα Phone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, και iPhone 12 Pro Max.

Καταγραφή βίντεο παρέλευσης χρόνου στη Λειτουργία Νύχτα

Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρέλευση χρόνου στη Λειτουργία Νύχτα με ένα τρίποδο για να καταγράψετε βίντεο με καρέ μεγαλύτερου διαστήματος. Ανοίξτε την εφαρμογή Κάμερα και σαρώστε τέρμα αριστερά μέχρι να δείτε την παρέλευση χρόνου. Πατήστε το κουμπί λήψης  για να καταγράψετε το βίντεο.

Το Time-lapse στη Λειτουργία Νύχτα είναι διαθέσιμο στα Phone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, και iPhone 12 Pro Max.

Χρήση πορτρέτου στη Λειτουργία Νύχτα

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Κάμερα και σαρώστε για να μεταβείτε στη λειτουργία πορτρέτου.
  2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
  3. Πατήστε το κουμπί λήψης .

Το πορτρέτο στη Λειτουργία Νύχτα είναι διαθέσιμο στα iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro και iPhone 12 Pro Max.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Live Photo και του φλας

Όταν το iPhone βρίσκεται στη Λειτουργία Νύχτα, η λειτουργία Live Photo και το φλας δεν είναι ενεργοποιημένα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες χειροκίνητα. Λάβετε υπόψη ότι ενεργοποιώντας το Live Photo ή το φλας, απενεργοποιείται η Λειτουργία Νύχτα.

Αν έχετε ορίσει το Φλας στην επιλογή «Αυτόματο», τότε αυτό ενεργοποιείται αυτόματα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Για να ενεργοποιήσετε το Φλας χειροκίνητα, πατήστε το βέλος  πάνω από το εικονοσκόπιο. Πατήστε το κουμπί του φλας  που εμφανίζεται κάτω από το εικονοσκόπιο και έπειτα επιλέξτε «Ενεργοποίηση».

Μάθετε περισσότερα

Μάθετε περισσότερα για τις δυνατότητες της κάμερας στο iPhone σας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: