Προσθήκη και αφαίρεση ατόμων σε ομαδικά γραπτά μηνύματα σε iPhone, iPad ή iPod touch

Μάθετε πώς να προσθέτετε και να αφαιρείτε άτομα σε ομαδικά γραπτά μηνύματα σε iPhone, iPad ή iPod touch.

 

  • Με το iMessage, μια δυνατότητα της Apple, μπορείτε να προσθέσετε κάποιον σε ένα ομαδικό γραπτό μήνυμα, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρία ακόμη άτομα στην ομάδα και όλοι χρησιμοποιούν συσκευή Apple, όπως iPhone, iPad ή iPod touch. Για να αφαιρέσετε κάποιον, θα πρέπει να υπάρχουν τέσσερα ή περισσότερα άτομα στην ομάδα και όλοι να χρησιμοποιούν συσκευή Apple.
  • Δεν μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε άτομα από μια ομάδα μηνυμάτων SMS/MMS και δεν μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κάποιον αν δεν χρησιμοποιεί συσκευή Apple. Μάθετε τη διαφορά μεταξύ iMessage και μηνυμάτων SMS/MMS.

 

iPhone που δείχνει πώς να προσθέσετε ένα άτομο σε ένα ομαδικό γραπτό μήνυμα. 

Πώς να προσθέσετε κάποιον σε ένα ομαδικό γραπτό μήνυμα

  1. Πατήστε το ομαδικό μήνυμα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κάποιον.
  2. Πατήστε τα εικονίδια της ομάδας στην κορυφή του νήματος.
  3. Πατήστε το γκρι εικονίδιο βέλους στα δεξιά των επαφών και κατόπιν πατήστε «Προσθήκη επαφής» .
  4. Πληκτρολογήστε την επαφή που θέλετε να προσθέσετε και έπειτα πατήστε «Τέλος».

Αν θέλετε να προσθέσετε κάποιον σε ένα ομαδικό μήνυμα, αλλά δεν χρησιμοποιεί συσκευή Apple, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο ομαδικό μήνυμα SMS/MMS, καθώς δεν μπορείτε να τον προσθέσετε στο ομαδικό μήνυμα με χρήση του iMessage. Δεν μπορείτε να προσθέσετε κάποιον σε μια συζήτηση μηνυμάτων που έχετε ήδη με ένα μόνο άτομο.

iPhone που δείχνει πώς να αφαιρέσετε ένα άτομο από ένα ομαδικό γραπτό μήνυμα. 

Πώς να αφαιρέσετε κάποιον από ένα ομαδικό γραπτό μήνυμα

  1. Πατήστε το ομαδικό μήνυμα στο οποίο συμμετέχει η επαφή που θέλετε να αφαιρέσετε.
  2. Πατήστε τα εικονίδια της ομάδας στην κορυφή του νήματος.
  3. Πατήστε το γκρι εικονίδιο βέλους στα δεξιά των επαφών και κατόπιν σαρώστε προς τα αριστερά πάνω από το όνομα του ατόμου που θέλετε να αφαιρέσετε.
  4. Πατήστε «Αφαίρεση» και έπειτα «Τέλος».

Μπορείτε να αφαιρέσετε κάποιον μόνο αν η ομάδα αποτελείται από τέσσερα ή περισσότερα άτομα και όλοι χρησιμοποιούν συσκευή Apple, όπως iPhone, iPad ή iPod touch.

Θέλετε να αποχωρήσετε από ένα ομαδικό γραπτό μήνυμα; Μάθετε πώς να θέσετε σε σίγαση τις γνωστοποιήσεις από ένα ομαδικό γραπτό μήνυμα ή να αποχωρήσετε από τη συζήτηση στην εφαρμογή Μηνύματα.

Ημερομηνία δημοσίευσης: