Συνδέστε ένα ασύρματο χειριστήριο παιχνιδιών Xbox στη συσκευή σας Apple

Συνδέστε ένα ασύρματο χειριστήριο παιχνιδιών Xbox στο iPhone, το iPad, το Apple TV ή το Mac σας.

Υποστηριζόμενα χειριστήρια παιχνιδιών Xbox

  • Ασύρματο χειριστήριο Xbox με Bluetooth (μοντέλο 1708)
  • Ασύρματο χειριστήριο Xbox Series S
  • Ασύρματο χειριστήριο Xbox Series X
  • Ασύρματο χειριστήριο Xbox Elite Series 2
  • Xbox Adaptive Controller

Ζευγοποιήστε και συνδέστε το χειριστήριο

  1. Πατήστε το κουμπί Xbox του χειριστηρίου για να το ενεργοποιήσετε.
  2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Σύνδεσης του χειριστηρίου για λίγα δευτερόλεπτα για να θέσετε το χειριστήριο στη λειτουργία ζευγοποίησης. Αυτό το καθιστά ανακαλύψιμο από τη συσκευή σας Apple.
  3. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth στη συσκευή σας Apple και στη συνέχεια επιλέξτε το χειριστήριο από τη λίστα των κοντινών συσκευών.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: