Πώς να δημιουργήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο του iPhone ή του iPad σας με το iCloud

Αν δημιουργήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο του iPhone ή του iPad σας, θα έχετε ένα αντίγραφο των πληροφοριών σας που θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αν η συσκευή σας αντικατασταθεί, χαθεί ή καταστραφεί.

 1. Συνδέστε τη συσκευή σας σε ένα δίκτυο Wi-Fi.
 2. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] και πατήστε «iCloud».
  Ένα iPhone που δείχνει την οθόνη στις Ρυθμίσεις [το όνομά σας]. Το iCloud είναι επιλεγμένο.
 3. Πατήστε «Εφεδρικό αντίγραφο iCloud».
 4. Πατήστε «Αντίγραφο τώρα». Μείνετε συνδεδεμένοι στο δίκτυο Wi-Fi μέχρι να τελειώσει η διαδικασία. Κάτω από την επιλογή «Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου τώρα», θα δείτε την ημερομηνία και την ώρα του τελευταίου εφεδρικού αντιγράφου σας. Αν λάβετε μια ειδοποίηση ότι δεν υπάρχει αρκετός χώρος αποθήκευσης iCloud για να ολοκληρωθεί η δημιουργία του εφεδρικού αντιγράφου, ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη για να αναβαθμίσετε το πρόγραμμα χώρου αποθήκευσης iCloud.
  Ένα iPhone που δείχνει την οθόνη στις Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] > iCloud > Εφεδρικό αντίγραφο iCloud. Ο διακόπτης για την επιλογή «Εφεδρικό αντίγραφο iCloud» είναι ενεργοποιημένος.

Δημιουργήστε αυτόματα εφεδρικά αντίγραφα με το «Εφεδρικό αντίγραφο iCloud»

 1. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή «Εφεδρικό αντίγραφο iCloud» είναι ενεργοποιημένη στις Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] > iCloud > Εφεδρικό αντίγραφο iCloud.
 2. Συνδέστε τη συσκευή σας σε μια παροχή ρεύματος.
 3. Συνδέστε τη συσκευή σας σε ένα δίκτυο Wi-Fi.
 4. Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη της συσκευής σας είναι κλειδωμένη.
 5. Αν λάβετε μια ειδοποίηση ότι δεν υπάρχει αρκετός χώρος αποθήκευσης iCloud για να ολοκληρωθεί η δημιουργία του εφεδρικού αντιγράφου, ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη για να αγοράσετε περισσότερο χώρο αποθήκευσης.
Ημερομηνία δημοσίευσης: