Πλύσιμο χεριών με το Apple Watch Series 4 ή νεότερο μοντέλο

Το Apple Watch μπορεί να ανιχνεύει αυτόματα πότε ξεκινάτε να πλένετε τα χέρια σας και να ξεκινά έναν χρονοδιακόπτη 20 δευτερολέπτων.

Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Πλύσιμο χεριών» και τις «Υπομνήσεις πλυσίματος χεριών»

Προτού ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση «Πλύσιμο χεριών», βεβαιωθείτε ότι το iPhone διαθέτει την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS και το Apple Watch την πιο πρόσφατη έκδοση του watchOS, αντίστοιχα.

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή «Ρολόι μου» στο iPhone και πατήστε «Πλύσιμο χεριών».
  2. Πατήστε «Χρονοδιακόπτης πλυσίματος χεριών», ώστε το ρολόι σας να ανιχνεύει αυτόματα πότε πλένετε τα χέρια σας και να ξεκινά έναν χρονοδιακόπτη 20 δευτερολέπτων.
  3. Πατήστε «Υπομνήσεις πλυσίματος χεριών», ώστε το ρολόι να σας υπενθυμίζει να πλένετε τα χέρια σας μόλις επιστρέφετε στο σπίτι.

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις αυτές στο Apple Watch, από την ενότητα «Πλύσιμο χεριών» στην εφαρμογή Ρυθμίσεις.

 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                              

Εκκίνηση χρονοδιακόπτη

Ο χρονοδιακόπτης ξεκινά μόλις τα δεδομένα του αισθητήρα ήχου και κίνησης στο Apple Watch Series 4 ή σε νεότερο μοντέλο ανιχνεύσουν ότι πλένετε τα χέρια σας. Θα νιώσετε επίσης μια απτική ειδοποίηση μόλις ξεκινήσει το χρονόμετρο. Αν σταματήσετε να πλένετε τα χέρια σας προτού τελειώσει ο χρόνος, το ρολόι θα σας προτρέψει να συνεχίσετε. Αν δεν πλένετε τα χέρια σας, μπορείτε να απορρίψετε τον χρονοδιακόπτη με ένα πάτημα.

Ημερομηνία δημοσίευσης: