Αν το iPad δεν φορτίζεται

Αν η μπαταρία του iPad δεν φορτίζεται, φορτίζεται αργά ή αν δείτε ένα μήνυμα προειδοποίησης, μάθετε τι πρέπει να κάνετε.

Σύνδεση σε πηγή ρεύματος

Για να φορτίσετε το iPad, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

  1. Συνδέστε το iPad με το καλώδιο USB που το συνοδεύει.
  2. Συνδέστε το σε μία από τις ακόλουθες τρεις πηγές ρεύματος:

Πρίζα

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB σε ένα τροφοδοτικό USB και έπειτα συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.

Υπολογιστής

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης σε μια θύρα USB 2.0 ή 3.0 ενός υπολογιστή που είναι ενεργοποιημένος και δεν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.* Μην χρησιμοποιείτε τις θύρες USB που βρίσκονται στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας.

Αξεσουάρ τροφοδοσίας

Συνδέστε το καλώδιο σε έναν διανομέα USB με τροφοδοσία ρεύματος, έναν σταθμό σύνδεσης ή ένα άλλο αξεσουάρ που έχει πιστοποιηθεί από την Apple.

 

Καθώς φορτίζεται το iPad, θα δείτε ένα εικονίδιο κεραυνού στο εικονίδιο της μπαταρίας στη γραμμή κατάστασης  ή ένα μεγάλο εικονίδιο μπαταρίας στην οθόνη κλειδώματος.

* Ορισμένοι υπολογιστές ενδέχεται να μην παρέχουν αρκετή ισχύ για τη φόρτιση του iPad ή ίσως να φορτίζουν αργά το iPad. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε ένα τροφοδοτικό ρεύματος USB και συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.

Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει το πρόβλημα φόρτισης του iPad σας;

Ημερομηνία δημοσίευσης: