Αν το iPad δεν φορτίζεται

Αν η μπαταρία στο iPad δεν φορτίζεται ή φορτίζεται αργά, μάθετε τι μπορείτε να κάνετε.

Όταν φορτίζεται το iPad, εμφανίζεται ένα εικονίδιο κεραυνού στο εικονίδιο της μπαταρίας  στη γραμμή κατάστασης ή ένα μεγάλο εικονίδιο μπαταρίας στην οθόνη κλειδώματος.

Αν δεν εμφανίζονται τα εικονίδια φόρτισης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα αξεσουάρ

Συνδέστε το iPad σε ένα καλώδιο φόρτισης USB (κατά προτίμηση το καλώδιο που συνόδευε το iPad). Στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο σε μία από τις ακόλουθες πηγές ρεύματος:

  • Ένα τροφοδοτικό ρεύματος USB που είναι συνδεδεμένο σε πρίζα που λειτουργεί. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε το τροφοδοτικό ρεύματος USB που συνόδευε το iPad. Μάθετε περισσότερα για τα τροφοδοτικά ρεύματος USB της Apple.
  • Μια θύρα USB που υποστηρίζει USB 2 ή νεότερη έκδοση, σε υπολογιστή που είναι ενεργοποιημένος και όχι σε λειτουργία ύπνου.
  • Έναν διανομέα USB με τροφοδοσία ρεύματος, έναν σταθμό σύνδεσης ή ένα άλλο αξεσουάρ που έχει πιστοποιηθεί από την Apple.

Αν το iPad εξακολουθεί να μη φορτίζεται, δοκιμάστε αυτές τις συμβουλές

  • Χρησιμοποιήστε ένα διαφορετικό τροφοδοτικό ρεύματος ή διαφορετικό καλώδιο φόρτισης. Αν δεν τα έχετε αυτά, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.
  • Βεβαιωθείτε ότι το iPad δεν είναι πολύ ζεστό ή πολύ κρύο. Μάθετε για τη διατήρηση του iPad εντός αποδεκτών θερμοκρασιών λειτουργίας.
  • Υποχρεωτική επανεκκίνηση του iPad: 
    • Για iPad χωρίς κουμπί Αφετηρίας: Πατήστε και αφήστε γρήγορα το πλήκτρο έντασης ήχου που βρίσκεται πιο κοντά στο επάνω κουμπί. Πατήστε και αφήστε γρήγορα το πλήκτρο έντασης ήχου που βρίσκεται πιο μακριά από το επάνω κουμπί. Πατήστε παρατεταμένα το επάνω κουμπί μέχρι να επανεκκινηθεί το iPad.
    • Για iPad με κουμπί Αφετηρίας: Πατήστε παρατεταμένα το επάνω (ή πλευρικό) κουμπί και το κουμπί Αφετηρίας ταυτόχρονα, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε αν το iPad δεν ενεργοποιείται.

Ημερομηνία δημοσίευσης: