Χρήση βίντεο από τον ιστό στο Pages, το Numbers και το Keynote

Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή βίντεο από το YouTube και το Vimeo απευθείας στα έγγραφα, τα υπολογιστικά φύλλα και τις παρουσιάσεις σας στο iPhone, το iPad, το iPod touch και το Mac.

Αντιγράψτε τη διεύθυνση διαδικτύου (URL) ενός βίντεο από τον ιστότοπο του YouTube ή του Vimeo και προσθέστε την στο έγγραφό σας. Εσείς και τα άτομα με τα οποία κάνετε κοινή χρήση του εγγράφου μπορείτε να αναπαράγετε το βίντεο απευθείας στο έγγραφο. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για την αναπαραγωγή του βίντεο.

Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Προσθήκη βίντεο από τον ιστό σε iPhone ή iPad

 1. Αντιγράψτε τη διεύθυνση URL του βίντεο:
  • Αν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού όπως το Safari, εντοπίστε το βίντεο στον ιστότοπο του YouTube ή του Vimeo, πατήστε τη διεύθυνση URL στη γραμμή διευθύνσεων στο επάνω μέρος της σελίδας, πατήστε την ξανά και, στη συνέχεια, πατήστε «Αντιγραφή». Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί ολόκληρος ο σύνδεσμος, όπως «https://youtu.be/nnZeDt2c8Yo».
  • Αν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή YouTube ή Vimeo στη συσκευή σας, εντοπίστε το βίντεο, πατήστε το κουμπί κοινής χρήσης στο βίντεο και, στη συνέχεια, πατήστε «Αντιγραφή συνδέσμου».
 2. Στο Pages, το Numbers ή το Keynote, πατήστε στο έγγραφο στο σημείο όπου θέλετε να εμφανίζεται το βίντεο. Στο Keynote, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στην «Προβολή σλάιντ».
 3. Πατήστε το κουμπί Εισαγωγής , πατήστε το κουμπί Πολυμέσων  και, στη συνέχεια, πατήστε «Βίντεο Ιστού».
 4. Πατήστε στο πεδίο «Εισαγάγετε URL» και, στη συνέχεια, πατήστε «Επικόλληση». 
 5. Πατήστε «Εισαγωγή».*

Για να παρακολουθήσετε το βίντεο, πατήστε το κουμπί «Αναπαραγωγή» στο βίντεο στο έγγραφο. Ίσως χρειαστεί να πατήσετε ξανά το κουμπί «Αναπαραγωγή». Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο σε προβολή επεξεργασίας ή προβολή ανάγνωσης.

Μπορείτε να σύρετε το βίντεο στη σελίδα για να το μετακινήσετε και να αλλάξετε το μέγεθος, τη θέση και τη στοίχιση του βίντεο όπως κάνετε με άλλα αντικείμενα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τίτλους και λεζάντες στο βίντεο.

* Ορισμένα URL που αντιγράφονται από την εφαρμογή Vimeo ενδέχεται να μην λειτουργούν. Για να αντιγράψετε τη διεύθυνση URL αν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Vimeo, πραγματοποιήστε αναζήτηση για το βίντεο μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού, πατήστε παρατεταμένα το βίντεο στα αποτελέσματα αναζήτησης και, στη συνέχεια, πατήστε «Αντιγραφή». Μπορείτε στη συνέχεια να προσθέσετε το βίντεο στο έγγραφό σας.

Προσθήκη τίτλων και λεζαντών

 1. Πατήστε το βίντεο στο έγγραφο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Μορφής .
 2. Πατήστε «Βίντεο Ιστού», πατήστε «Τίτλος και λεζάντα» και ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε.
 3. Πατήστε δύο φορές το κείμενο δεσμευτικού θέσης και πληκτρολογήστε τον τίτλο ή τη λεζάντα. Αν το κείμενο δεν χωρά, σύρετε τις λαβές επιλογής στο πλαίσιο κειμένου. Αν δεν βλέπετε λαβές επιλογής, πατήστε έξω από το πλαίσιο και, στη συνέχεια, πατήστε μία φορά το κείμενο.


Προσθήκη βίντεο από τον ιστό σε Mac

 1. Σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού όπως το Safari, αντιγράψτε τη διεύθυνση URL του βίντεο:
  • Εντοπίστε το βίντεο στον ιστότοπο του YouTube ή του Vimeo.
  • Επιλέξτε ολόκληρη τη διεύθυνση URL στη γραμμή διευθύνσεων, όπως «https://youtu.be/nnZeDt2c8Yo».
  • Επιλέξτε Επεξεργασία > Αντιγραφή.
 2. Στο Pages, το Numbers ή το Keynote, κάντε κλικ στο έγγραφο στο σημείο όπου θέλετε να εμφανίζεται το βίντεο.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Πολυμέσων  στη γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Βίντεο Ιστού». 
 4. Επιλέξτε Επεξεργασία > Επικόλληση και κάντε κλικ στην επιλογή «Εισαγωγή».
  Οι υποστηριζόμενοι σύνδεσμοι βίντεο που επικολλούνται στο έγγραφο ή το υπολογιστικό φύλλο σας εισάγονται ως βίντεο ιστού από προεπιλογή. Για να αλλάξετε αυτή την προτίμηση, επιλέξτε Pages ή Numbers > Προτιμήσεις και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου επιλογής δίπλα από το στοιχείο «Επικόλληση συνδέσμων YouTube και Vimeo ως βίντεο ιστού».

Για να παρακολουθήσετε το βίντεο, κάντε κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγής  στο βίντεο στο έγγραφο. Ίσως χρειαστεί να κάνετε ξανά κλικ στο κουμπί «Αναπαραγωγή».

Μπορείτε να σύρετε το βίντεο στη σελίδα για να το μετακινήσετε και να αλλάξετε το μέγεθος, τη θέση και τη στοίχιση του βίντεο όπως κάνετε με άλλα αντικείμενα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τίτλους και λεζάντες στο βίντεο.

Προσθήκη τίτλων και λεζαντών σε Mac

 1. Επιλέξτε το βίντεο, κάντε κλικ στο κουμπί Μορφής  και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Βίντεο Ιστού» στον επιθεωρητή.
 2. Ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 3. Κάντε διπλό κλικ στο κείμενο δεσμευτικού θέσης και πληκτρολογήστε τον τίτλο ή τη λεζάντα.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: